– Vi hjälper till att skriva era nyheter och skicka ut pressrelaser.

Start

– Vi hjälper er att skriva nyheter och skicka ut pressreleaser.

presstjanst
Helene Stranne, ämbetsfoto

Helene Stranne, ämbetsfoto

Sotenäs kommun - en port mot västerhavet

Publicerad: 5/3, 2020

Tidigare har vi berättat om Sotenäset, men nu kommer vi att presentera kommunen på lite olika sätt. Först ut blir det en intervju med kommunfullmäktiges ordförande Helene Stranne (M). Hon är utbildad ekonom vid Göteborgs universitet och tog sin examen 1974. Därefter har hon kompletterat sin utbildning med fastighetsekonomi och -värdering vid KTH. Bygg- och anläggningsteknik samt fastighetsrätt vid Högskolan Väst.

Kommunfullmäktige är kommunens högsta beslutande organ. Där beslutas om budget, bokslut, reglementen för styrelse och nämnder, fysiska och ekonomiska planer, om kommunens deltagande i interkommunala sammanslutningar och mycket, mycket mera. Det är sålunda en omfattande verksamhet, som kommunfullmäktiges ordförande har att styra över. Helene var under många år vd för kommunens bostadsbolag Sotenäsbostäder. I samband med pensioneringen övergick hon till att arbeta politiskt. Hon har varit ordförande i kommunfullmäktige sedan 2018.
Hur känns det Helen att gå från att vara tjänsteman till att bli politiker?
-Det är en annorlunda roll, där man inte har det verkställande ansvaret, men väl ett stort ansvar att man sätter sig in i de olika utredningar och förslag till beslut som tjänstemännen skriver fram. Eftersom min största erfarenhet och kompetens ligger inom ekonomi är jag särskilt engagerad i dessa ärenden och har täta kontakter med kommunens ekonomichef. Det blir tom ibland att man halkar in i sitt gamla tjänstemannatänk, men det tror jag att ekonomichefen har överseende med.

Att vara ordförande innebär bland annat att leda kommunfullmäktiges sammanträden och det i sin tur kräver den god sammanträdesteknik. Det gäller att sortera mellan förslag och motförslag, återremiss och bordläggning samt ta förslagen i rätt ordning i en så kallad proposition. Du har ju redan tillägnat dig den tekniken. Hur har du gjort?

-Eftersom jag hade begränsad kunskap och erfarenhet av politiskt arbete i framförallt sammanträdesteknik och kommunallagen så började jag med att lyssna av min företrädare på posten, Peter Hemlin. Peter är en mycket erfaren politiker och en jättebra läromästare och bollplank. Sen har jag ”pluggat” kommunallagen, deltagit i seminarier och utbildningar som SKR (Sveriges kommuner och regioner) anordnat. Det har också blivit en hel del samtal direkt till juristerna på SKR.
Ett stort stöd är även min 1:e vice ordförande som har lång erfarenhet som medlem i presidiet samt kommunfullmäktiges sekreterare.
I egenskap av ordförande i kommunens högsta beslutande organ har du att representera kommunen när konungen och landshövdingen bjuder in. Vid vilka tillfällen blir du bjuden och har du något särskilt minne därifrån?

-Länsstyrelsen skickade innan sommaren en förfrågan om nominering av vardagshjältar/eldsjälar med inbjudan på middag i Länsresidenset till hösten. I samarbete med kommunledningen utsåg vi 2 personer som lagt ner oerhört mycket arbete och engagemang i byggandet av Kungshamn 2.0 dvs ett nytt Idrottens hus. Vi blev bjudna på fin middag i början av november tillsammans med många andra deltagare från olika kommuner i länet. Det var en mycket högtidlig och festlig tillställning.

Du sitter i ett presidium med representanter för olika partier. Hur fungerar det?

-Det fungerar alldeles utmärkt.
Vi träffas 1-2 veckor före varje Kommunfullmäktigesammanträde för genomgång av vilka ärenden som skall upp på dagordningen. Sedan har vi träffar med gruppledarna i kommunfullmäktige, kommunstyrelsens arbetsutskott samt revisionen. Vi har dessutom olika typer av representationsuppdrag som vi fördelar mellan oss.

Å ena sidan företräder du M, å andra sidan skall du företräda hela kommunfullmäktige. Hur klarar du det?

-Jag tycker att det går bra. För mig är det viktigt att alla behandlas med samma vänlighet och respekt oavsett partifärg. Jag går runt i pausen och småpratar med så många som möjligt och under sammanträdet ser jag med stor positivitet att framförallt nya ledamöter vågar ställa sig i talarstolen och framföra sitt budskap. Det är viktigt att vi har en tillåtande attityd mot varandra även om vi inte tycker likadant.

Inledningsvis nämndes den stora bredd och mängden ärenden som kommunfullmäktige har att ta ställning till. Dels skall ärendena beredas i tjänstemannaorganisationen och dels i den politiska organisationen i nämnderna och kommunstyrelsen. Det torde inte vara någon hemlighet att det är svårt för de små kommunerna att rekrytera kompetenta tjänstemän och politiker. Vad ser du för möjligheter att förbättra den situationen?
-När det gäller tjänstemän är vår kommun en attraktiv kommun att arbeta i och vi får många sökande till olika tjänster, vilket är mycket positivt.
Det är dock svårare att rekrytera politiker i olika åldrar. Många är äldre och de yngre har svårt att få ihop sitt livspussel med arbete och familj. Det är viktigt att man inte lägger på nya medlemmar för många uppdrag utan har förståelse för deras situation samt att man erbjuder utbildning, introduktion och mentorskap som kan hjälpa till att stödja den nya medlemmen i sitt/sina nya politiska uppdrag.
Ytterligare en möjlighet att förbättra situationen tror jag är att vi politiker är lyhörda för vad medborgarna har för synpunkter och behov samt att vi håller våra vallöften.

Det klagas ofta på att det tar lång tid i kommunerna att få fram beslut och det är ju demokratins dilemma eftersom det tar tid att diskutera och bereda. Genom att delegera beslutanderätten från kommunfullmäktige till kommunstyrelsen, nämnderna och tjänstemännen kan beslutstiden kraftigt förkortas. Vilka typer av ärenden ser du skulle kunna delegeras från kommunfullmäktige i Sotenäs kommun ut i den nämnda organisationen?

-Kommunfullmäktige skall besluta i ärenden av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt för kommunen enligt kommunallagen. Som exempel nämns mål och riktlinjer, budget, skatt, val av förtroendevalda, arvoden, årsredovisning m.m. Jag tycker generellt att Sotenäs har en bra ”nivå ” på vad som skall beslutas av Kommunfullmäktige respektive delegeras till nämnder, styrelser och tjänstemän. Jag tror mer att förstärkning av personalresurser, effektiva arbetssätt, klara och tydliga riktlinjer samt ett mer lösningsinriktat synsätt skulle snabba upp besluten i samverkan med ett gott och nära samarbete mellan tjänstemän och politiker.

-Du är ekonom och väl känner processerna kring budget och bokslut. Debatten om budgeten står ofta het, medan bokslutet beslutas med en gäspning för att raljera lite. Budget är ju vad vi tror skall hända i bokslutet har det hänt och det är ju basen för vad som vi vill skall hända framöver. Rimligen borde intresse vara omvänd vad gäller budget och bokslut. Hur ser du på det och vilka förändringar skulle du vilja se?

-Jag upplever att den ekonomiska uppföljningen tertialvis och årsvis mot budget har en framträdande roll idag som styrinstrument inte minst genom det målstyrningsarbete som kommunen påbörjat och som hela tiden förbättras.
När det gäller budgetprocessen så anser jag att det är mycket viktigt att den kopplas till verkligheten istället för att man bara ”räknar” upp föregående års budget med en viss % sats. Under löpande år är det viktigt att budgetansvariga chefer styr/ följer upp verkligheten mot budget så att man snabbt kan reagera om någon kostnadspost ökar mot budget. Att det sker avvikelser är naturligt för man kan inte veta allt som händer under året. Man behöver även arbeta med att förbättra prognosarbetet under året.

Tack Helen för en intressant och lärorik intervju.


Läs mer om Sotenäs https://fjordarochfolk.se
Fjordar och Folk

Publicerat via SvenskPress.se av...

Fjordar och Folk

Fjordar och Folk är en webbtidning för Sotenäs med omnejd, som speglar natur och kultur ur olika synvinklar. Den vänder sig till alla och är partipolitiskt oberoende, men kan spegla olika samhällsfråg... Läs mer

Se alla nyheter »

Helene med KF:s förste och andre vice ordförande JanUlvemark (s) och Mikael Andersson (c)

Helene med KF:s förste och andre vice ordförande JanUlvemark (s) och Mikael Andersson (c)

Helene golfaren

Helene golfaren

Helene skidåkaren

Helene skidåkaren

Helene skoterföraren

Helene skoterföraren

Helene i fjällen

Helene i fjällen

Helene vandraren

Helene vandraren

Helene i Nya Zeland

Helene i Nya Zeland

Helene hos landshövdingen

Helene hos landshövdingen

Helene på sitt älskade Smögen

Helene på sitt älskade Smögen

Anmäl dig till nyhetsbrevet och bli uppdaterad om det senaste från
Svensk Presstjänst

  • ?
  • ?
  • ?
  • ?
  • ?
  • ?
  • ?

Om cookies och datainsamling

Enligt lagen om elektronisk kommunikation, som trädde i kraft den 25 juli 2003, ska alla som besöker en webbplats med cookies få information om att webbplatsen innehåller cookies, vad dessa används till och hur cookies kan undvikas. Vår webbplats är skapad med publiceringssystemet Yodo, och använder sig av så kallade "tillfälliga cookies" eller "session-cookies" som lagras tillfälligt och försvinner när du stänger ned din webbläsare.

Ifall du loggar in till vår webbplats, så används även så kallade "varaktiga cookies", som sparas på din dator i upp till trettio dagar, eller tills dess att du själv raderar dem. En varaktig cookie används också för att komma ihåg ifall du valt att stänga den ruta som informerar om att cookies används på webbplatsen.

Cookies används dels för att optimera webbplatsens funktion och anpassa den efter dina önskemål, dels för att kunna analysera statistik så att vi kan göra webbplatsen bättre för dig som besökare och kund. Webbplatsens funktionalitet är dock ofta, till viss del, beroende av tillfälliga cookies (exempelvis för att du ska kunna lägga artiklar i varukorgen, genomföra köp, för att du ska kunna hålla dig inloggad, eller för att förhindra spam i kontaktformulär).

Om du vill undvika cookies kan du konfigurera din webbläsare så att cookiefilerna inte laddas ner i din dator. Tillfälliga cookies är, som ovan framgått, dock nödvändiga för att navigera på vår webbplats.

Den data som lagras i våra cookies används endast för att rent tekniskt kunna möjliggöra användandet av våra tjänster. Vi sparar ingen personlig information i cookies på besökarens dator.

Utöver våra egna cookies så kan förstapartscookies från Google Analytics 4 (i enlighet med rådande GDPR-lagar) förekomma. Detta för att spara besöksstatistik, i syfte att kunna optimera vår webbplats och närvaro på nätet.

Ja eller Nej till cookies?

Du kan själv acceptera att ta emot cookies eller inte. Webbläsare som Internet Explorer, Firefox, Safari, Chrome och Opera tar emot cookies automatiskt, men du kan ändra dina personliga inställningar så att du inte accepterar Cookies. Om du väljer att stänga av möjligheten att ta emot cookies så kommer många webbplatser inte kunna ses eller utnyttjas maximalt.

Hur stoppar jag cookies?

Din webbläsare ger dig möjlighet att blockera cookies. Olika webbläsare och versioner av webbläsare fungerar på olika sätt, och kan skija sig åt i hur man ändrar dessa inställningar. Nedan finns länkar till instruktioner för några av de vanligaste webbläsarna:

Datainsamling och datalagring

Webbplatsen kan använda sig av Google Analytics och liknande tjänster för att samla in data om ditt besök på webbplatsen. Ingen personlig data sparas, utan endast information om själva besöket i sig, det vill säga länkklick, sidvisningar, hur länge en viss sida har visats och liknande. Informationen kan användas av oss för att analysera hur besökare använder vår hemsida, samt för att i framtiden kunna förbättra och optimera innehåll och funktion på hemsidan. Informationen kan också användas av Google (eller motsvarande leverantör) för att optimera information och annonser, så att du får mer relevanta/personliga sökträffar eller annonser i leverantörens övriga tjänster.

Har du vidare funderingar kring hur cookies och datainsamling används på vår webbplats, vänligen kontakta oss!

Stäng

Denna webbplats använder cookies
Vi använder cookies och datainsamling i enlighet med rådande GDPR-lagstiftning för funktion och bästa möjliga upplevelse för den här webbplatsen.
Du behöver godkänna detta som besökare - Läs mer här »

Acceptera alla Endast nödvändiga