– Vi hjälper till att skriva era nyheter och skicka ut pressrelaser.

Start

– Vi hjälper er att skriva nyheter och skicka ut pressreleaser.

Foto: www.sotenas.se

Foto: www.sotenas.se

Sotenäs - en liten historia

Publicerad: 20/9, 2019

Det finns mycket att hämta i böcker, i kommunens handlingar bland annat underlag till översiktsplanerna, på internet och så vidare. Det som avhandlas i denna artikel kommer i huvudsak från ”Kulturmiljöer i Sotenäs kommun – kulturhistoriskt underlag för ÖP 2010” och Wikipedia.

Sotenäs historia börjar omkring 8000 f.Kr. Från denna förhistoriska tid finns många bevarade lämningar, som visar att Sotenäset tidigt var ett attraktivt ställe att bo på. Från nämda tid och framåt har vi åldrarna jägarstenålder, bondestenålder, bronsålder och järnålder med vikingatiden. Forntiden, som dessa åldrar kallas, slutar omkring 1050 e.Kr.

Tiden från 1050 e.Kr och framåt kallas historisk tid. Sotenäs tillhörde Norge och lydde under norska och sedan norsk-danska kungar. Namnet Sotenäs finns nedtecknat från 1200-talet i isländska handskrifter. Det finns flera tolkningar av namnet. Kanske har namnet kommit från mansnamnet Sote, kanske från de sotsvarta klipporna långt ute i havsbandet eller är det de farliga sugande bränningarna, som ligger bakom namnet. ”Sote” skulle i så fall beteckna sugning eller ström.

Det skulle i detta sammanhang gå alltför långt att redovisa de administrativa systemen under 10000 år. Därför har jag valt att börja vid 1800-talets mitt. Socknarna Askum, Kungshamn, Malmön, och Tossene i Sotenäs härad bildade 1862 landsbygdskommuner. Malmön tillhörde från början Askum och Smögens landsbygdskommun bildades 1929 genom utbrytning ur Kungshamn. Värt att notera är att Hovenäset och Väjern fortfarande tillhör Askums socken.

Inom kommunerna fanns ett antal municipalsamhällen, som liknade kommuner i miniatyr och utmärktes av att den hade en stadsplan, som numera kallas detaljplan.

Vid kommunreformen 1952 bildades Södra Sotenäs kommun av landskommunerna Askum, Malmön och Kungshamn. Landsbygdskommunerna Smögen och Tossene förblev opåverkade.

Vid kommunreformen 1971 bildades kommunerna Smögen, Södra Sotenäs och Tossene genom ombildning av landsbygdskommunerna och 1974 sammanslogs de till Sotenäs kommuen, som gäller än idag.

Det kommer mera.

Kent Christensson

Foto: http://www.sotenas.se

En unik lokal tidning med flera artiklar, som informerar, men också skall väcka lust till fortsatta studier ser snart dagen ljus.
Fjordar och Folk

Publicerat via SvenskPress.se av...

Fjordar och Folk

Fjordar och Folk är en webbtidning för Sotenäs med omnejd, som speglar natur och kultur ur olika synvinklar. Den vänder sig till alla och är partipolitiskt oberoende, men kan spegla olika samhällsfråg... Läs mer

Se alla nyheter »

Anmäl dig till nyhetsbrevet och bli uppdaterad om det senaste från
Svensk Presstjänst

  • ?
  • ?
  • ?
  • ?
  • ?
  • ?
  • ?

Information: Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse. Genom att fortsätta surfa godkänner du detta. Läs mer

OK