– Vi hjälper till att skriva era nyheter och skicka ut pressrelaser.

Start

– Vi hjälper er att skriva nyheter och skicka ut pressreleaser.

Andreas Engberg, certifierad Kontrollansvarig enligt PBL

Andreas Engberg, certifierad Kontrollansvarig enligt PBL

Skräddarsydda kontrollplaner för PBL på 24 timmar

Publicerad: 25/6, 2020

Nya tjänsten KontrollplanDirekt.se erbjuder en digital lösning för de som inte har tid eller möjlighet att sätta sig in i hur en korrekt kontrollplan enligt PBL ska utformas.

Vid bygganmälan eller ansökan om bygglov krävs alltid en kontrollplan för att byggåtgärden ska kunna kontrolleras mot gällande lagkrav. En kontrollplan kan vara mer eller mindre omfattande men ska alltid vara anpassad till den aktuella byggåtgärden. 

För den som aldrig tidigare ansökt om bygglov eller gjort en bygganmälan är det ofta svårt att utforma en korrekt kontrollplan. En bristfällig kontrollplan ökar risken för att fel i byggnadens konstruktion eller andra felaktigheter inte upptäcks under byggtiden.

Kontrollplan Direkt har under våren 2020 lanserat en digital portal för beställning av skräddarsydda kontrollplaner till en fast taxa med leverans inom 24 timmar och med nöjd-kundgaranti. I portalen finns frågeformulär för de 18 mest vanliga om- och tillbyggnationerna samt för rivningsarbeten. 

Alla kontrollplaner kontrolleras av våra certifierade kontrollansvariga innan leverans. Kontrollplanerna är anpassade till gällande lagstiftning och godkänns av samtliga kommuner i Sverige.

För mer information kontakta;
Andreas Engberg, certifierad Kontrollansvarig enligt PBL, Arkitekt SAR/MSA
Tfn 073-930 39 11
info@kontrollplandirekt.se
www.kontrollplandirekt.se

 

Hallå där Andreas Engberg, du har startat och driver nu Kontrollplan Direkt!

Vem är du?
– Jag är i grunden utbildad byggnadsarkitekt och sedan några år tillbaka också certifierad kontrollansvarig (KA). Jag brinner för att hjälpa människor framåt - så att de kan genomföra sina byggdrömmar på ett smidigt och säkert sätt.  

Hur fick du idén till denna sida?
– Många jag möter i mitt arbete har svårt att förstå både begreppet kontrollplan och än mer att se framför sig vad den ska innehålla. Med kontrollplandirekt.se ville jag helt enkelt försöka skapa en enklare och helst också snabbare väg fram till ett bygglov. Med en bra kontrollplan når du också längre vad gäller kvalitet, kontroll och säkerhet i själva byggprocessen.

Fyra snabba frågor om kontrollplaner

Vad är en kontrollplan?
– En kontrollplan är ett dokument som innehåller en sammanställning av de löpande kontroller som behövs före och under en byggåtgärd – allt för att säkerställa att samhällets krav på åtgärden uppfylls.

Hur ser en kontrollplan ut?
– Kontrollplanen utformas som regel som en checklista där det i rader och kolumner framgår tydligt vad som ska kontrolleras, vem som ska kontrollera det, hur och när kontrollen ska göras, mot vad kontrollens resultat ska jämföras och slutligen på vilket sätt resultatet ska redovisas.

När behövs en kontrollplan?
– Det ska finnas en kontrollplan för alla lov- och anmälningspliktiga byggåtgärder. Även vid ombyggnad, annan ändring eller rivningsåtgärder som kräver lov eller anmälan.
Krav på kontrollplan gäller exempelvis även vid bygg- och rivningslov i efterhand, tidsbegränsade bygglov eller åtgärder som att ta en byggnad i anspråk för ett väsentligt annat ändamål.

Vem tar fram en kontrollplan?
– Det är byggherren som är ansvarig för att det finns en kontrollplan för bygg- eller rivningsåtgärden.

 

Om PBL
Plan- och bygglagen, är en lag i Sverige som reglerar planläggningen av mark, vatten och byggande. PBL innehåller bland annat bestämmelser som gör alla kommuner skyldiga att upprätta en översiktsplan för hela kommunen.

Presstjänst

Publicerat via SvenskPress.se av...

Presstjänst

Presstjänst är en svensk skrivbyrå och presstjänst som hjälper företag och organisationer att nå ut med sina nyheter. Från enkla nyhetsuppdateringar till att vi formulerar, publicerar och distribuerar... Läs mer

Se alla nyheter »

Anmäl dig till nyhetsbrevet och bli uppdaterad om det senaste från
Svensk Presstjänst

  • ?
  • ?
  • ?
  • ?
  • ?
  • ?
  • ?

Information: Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse. Genom att fortsätta surfa godkänner du detta. Läs mer

OK