– Vi hjälper till att skriva era nyheter och skicka ut pressrelaser.

Start

– Vi hjälper er att skriva nyheter och skicka ut pressreleaser.

Skattesmäll mot företagare räddar inte klimatet

Publicerad: 7/11, 2018

Under regeringen Löfven har företag och företagare påförts många nya skatter. Särskilt påtagligt är det på transportområdet. Flygskatt har införts, kilometerskatt övervägs, skatterna på bensin och diesel har höjts, fordonsskatten likaså.

Samtidigt har förmånsbeskattningen av anställdas bilresor förbi trängselstationer höjts och om ett par år kan vissa sorters bilar förbjudas köra i särskilda miljözoner.En utredning är tillsatt att utreda reseavdraget, och resultatet kan bli påtagliga försämringar.

Ett skäl till detta är förstås att det anses politiskt okontroversiellt att höja skatter som motiveras med miljö- och klimatskäl. Men ekonomiprofessorn Runar Brännlund har visat hur till exempel flygskatten och den nya fordonsskatten (bonus-malus) inte alls beskattar miljöskadliga utsläpp, utan bara resan eller färdmedlet. Det gör att dessa skatter inte uppnår sin påstått avsedda miljöeffekt – samtidigt som resenärer och företag drabbas av högre kostnader.

Om man vill minska klimatpåverkan kan man beskatta utsläpp av exempelvis koldioxid med en skatt per utsläppsenhet som motsvarar priset för skadan. Detta kallas ibland för ”polluter pays principle”. Mycket tyder dock på att den koldioxidskatt vi betalar på drivmedel i Sverige är betydligt högre än bara priset för utsläppet. När miljöskatter börjar användas som bekväm intäktskälla för staten, förlorar de sin legitimitet hos medborgarna som tvingas betala dem.

Att sänka skatterna på sådant vi vill se mer av, som arbete och utbildning, och höja dem på sådant som är skadligt, som klimatförsämrande utsläpp, är i grunden vettigt. Det har också flera partier insett och driver inför valet. Problemet är att skatter på transporter inte kan höjas i all oändlighet utan att det slår mot svenska företags konkurrenskraft. Många företagare är beroende av både sin bil och andra transporter för sin verksamhet. När Sverige dessutom redan har världens högsta koldioxidskatt, tycks det som att ytterligare förslag till höjningar av skatt på drivmedel och fordon snarare har till syfte att klämma mer skattekronor ur företagare och fordonsägare, snarare än att rädda klimatet.

Företagare bör inte straffas genom orimliga och ineffektiva skatter. Flygskatten och kemikalieskatten är exempel på sådana feltänkta skatter som bör avskaffas. Koldioxid- och fordonsskatter kan inte användas som ständiga kassakor för staten. En kilometerskatt utan kompensation skulle innebära försämrade villkor för många företagare och dyrare transporter. Istället för ständigt ökade skatter bör skatten sänkas på klimatförbättrande åtgärder och investeringar, både för företag och privatpersoner.

För en hållbar och trovärdig miljöpolitik krävs att företagandets villkor tas med i beräkningen. Utan framåtblickande företag hade många av de viktiga teknikframsteg på miljö- och klimatområdet som har gjorts de senaste åren aldrig skett. Men företagen kan inte förväntas frambringa morgondagens miljösmarta lösningar och gröna teknik om de ständigt påförs nya skatter. Det behövs ett nytt grönt företagsamt tänkande från politiken, inte nya skatter på företagare!
Företagarna

Publicerat via SvenskPress.se av...

Företagarna

Arbetar som regionchef för Företagarna Melllansverige (Dalarna, Gävleborg, Värmland och Örebro län)

Se alla nyheter »

Anmäl dig till nyhetsbrevet och bli uppdaterad om det senaste från
Svensk Presstjänst

  • ?
  • ?
  • ?
  • ?
  • ?
  • ?
  • ?

Information: Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse. Genom att fortsätta surfa godkänner du detta. Läs mer

OK