– Vi hjälper till att skriva era nyheter och skicka ut pressrelaser.

Start

– Vi hjälper er att skriva nyheter och skicka ut pressreleaser.

oktober-1943-judiska-flyktingar-bild frihedsmuseet

oktober-1943-judiska-flyktingar-bild frihedsmuseet

Sjöhistoriska museet och föreningen M 20 högtidlighåller minnet av ”Flykten över Öresund”

Publicerad: 5/5

I höst är det 80 år sedan tusentals danska judar på kort tid flydde över Öresund för att undkomma nazisterna. Sverige hade meddelat att alla som kunde ta sig dit skulle få skydd, och efter en nattlig razzia blev situationen akut. Många engagerade sig för att hjälpa flyktingarna att ta sig över sundet med hjälp av fiskebåtar, roddbåtar, flottar och kanoter. Vid gränsen väntade ofta svenska fartyg för att ta människorna till Skånes kust. Ett av fartygen var minsveparen M 20, idag ett av Sjöhistoriskas museifartyg, som i sommar reser längs kusten med en utställning om den stora flykten. (Se fördjupad beskrivning av händelserna längst ner i pressmeddelandet.)

”Det är en för många bortglömd del av Sveriges historia. Det är också ett unikt exempel på hur människor som samarbetar kan vända historien, och det vill vi uppmärksamma genom att lyfta händelserna och samverka med museer som M 20 passerar”, säger museichef Mats Djurberg.

M 20 anlöper hamnar på väg till Öresund

Minsveparen M 20, sjösatt 1941, är idag det enda svenska kvarvarande örlogsfartyget som deltog i det riskfyllda räddningsarbetet 1943. Fartyget ägs av Sjöhistoriska museet men den ideella föreningen M 20 ansvarar för drift och underhåll med hjälp av före detta sjöofficerare och utbildade besättningar där många har tjänstgjort på M 20 eller något av hennes systerfartyg. I augusti seglar M 20 från sin hemmahamn vid Sjöhistoriskas fartygspir i Stockholm längs kusten till Göteborg med ett dussintal anlöp på vägen för att berätta om händelserna 1943 och högtidlighålla minnet av alla involverade.

Utställning och Öppet Skepp i varje hamn

I varje hamn välkomnas allmänheten att gå ombord och bekanta sig med fartyget och lära sig mer om flykten över Öresund 1943 på en mobil utställning, skapad av Sjöhistoriska och Föreningen M 20. Utställningen kan ses ombord under Öppet Skepp i varje hamn klockan 17–19 eller på lokala museer i de anlöpta hamnstäderna.

Preliminär resplan för minnesresan ”Flykten över Öresund 1943”

Juli

30 Losskastning Galärvarvet, Stockholm. Natthamn Nynäshamn

31 Arkö

Augusti

1 Västervik

2 Byxelkrok

3 Kalmar

4 Karlskrona

5 Karlskrona, Utställning på Marinmuseum

6 Karlskrona, Utställning på Marinmuseum

7 Simrishamn

8 Falsterbo

9 Köge, Danmark, Utställning i Marinehuset

10 Helsingborg

11 Helsingborg, Utställning på Dunkers Kulturhus

12 Viken, Utställning på Vikens Sjöfartsmuseum

13 Viken, Utställning på Vikens Sjöfartsmuseum

14 Gilleleje, Danmark, Utställning i Skibshallerne

15 Halmstad

16 Varberg

17 Vinga

18 Ankomst Maritiman Göteborg

19 Göteborg, Utställning på Sjöfartsmuseet Akvariet

20 Göteborg, Utställning på Sjöfartsmuseet Akvariet

Resplanen är preliminär. Se Föreningen M 20:s hemsida för uppdaterad information om hamnar och tider: www.minsveparen.se

 

Fakta om museifartyget M 20

Den svenska minsveparen M 20 är ett av ett drygt tjugotal likartade minsvepare som i all hast byggdes på svenska varv under krigsåren. M 20 byggdes för en beräknad livslängd på 10–15 år men efter drygt 80 år till sjöss är det fortfarande ett i alla avseenden sjögående örlogsfartyg och i skick nästan som nytt. Fartyget M 20 är 27 meter långt, 5 meter brett och med ett djupgående på 1,6 meter. Med tio mans besättning arbetade M 20 under hela andra världskriget med minsvepning, patrullering, bevakning och eskort av konvojer och andra fartyg.

 

Kontaktpersoner

Anders Torelm, ordförande Föreningen M 20

E-post: anders@sjohaga.se

Tel: 0735-23 29 16

 

Anne Sofie Eriksson, kommunikationsansvarig Föreningen M 20

E-post: annesofie@ordiarbete.se

Tel: 070-467 36 85

 

Tora Larsdotter Andersson, kommunikatör Sjöhistoriska museet

E-post: Tora.LarsdotterAndersson@smtm.se

Tel: 08 519 549 08

 

Hemsida: www.minsveparen.se

E-post: kontakt@minsveparen.se

 

BAKGRUND

Flykten över Öresund 1943 – kaotisk men framgångsrik

Svenska minsveparen M 20 deltog dag och natt i mirakulös räddning av Danmarks 7 000 judar

Klockan 07:10 lördag morgon den 2 oktober 1943, när andra världskriget pågått i fyra år, kastar den svenska minsveparen M 20 loss från kajen i skånska Limhamn för en rutinpatrullering i Öresund mellan svenska kusten och danska ön Saltholm. Besättningen på tio man med Emil Lilienström som fartygschef har inte en aning om att det fruktade Gestapo, i det av Nazi-Tyskland sedan 1940 ockuperade Danmark, under den gångna natten genomfört en landsomfattande razzia, koncentrerad på Köpenhamn bara 20 km från M 20, för att gripa, fängsla och deportera landets 7 000-8 000 judar till tyska koncentrationsläger.

     När M 20 efter tre timmars patrullering klockan 10:25 förtöjer i Malmö är besättningen fortfarande ovetande både om razzian, att den misslyckats samt, allra viktigast, att de danska judarna gått under jorden strax innan razzian. Men också att judarna, i samma stund som M 20 lagt till i Malmö, börjar lämna sina gömställen för att försöka fly till friheten och tryggheten i Sverige, vilket bara kan ske tvärs över det Öresund som är M 20:s hemmavatten.

    

Mot Sverige med Gestapo i hälarna

     Efter att i några dagar ha gömt sig hos vänner, grannar, bekanta och obekanta, i sommarstugor, på små hotell och värdshus, i skjul, båthus, lagerlokaler, på vindar och i källare, alltså varhelst man kunnat undgå Gestapos dörrknackande poliser, beger sig nu nästan alla judar i små grupper till Själlands många kustsamhällen för det avgörande steget att rädda sina liv - genom att ta sig över Öresund till Sverige.

     Från tjogtals hamnar, bryggor och båtplatser seglar den första veckan i oktober - och därefter varje natt under hela oktober - en kaotiskt oorganiserad, sällan skådad armada av stora och små fiskebåtar, motorbåtar i alla storlekar, även roddbåtar och enstaka kanoter, alla med högsta fart rakt ut i Öresund, med kurs på närmaste skånska hamn på andra sidan.

     

Skytteltrafik mellan Själland och Skåne

     Alla båtar är fyllda av skräckslagna, hungriga, utmattade och frusna passagerare, och utgör den första vågen av judar som, på desperat flykt från den nazityska ockupationsmaktens ökända Gestapo-agenter, kommer att lämna sitt hemland Danmark under ett antal ångestfyllda höstveckor.

     I en oupphörligt pågående riskabel skytteltrafik, ofta i dåligt väder, skeppas nästan alla judar över till Sverige, merparten från 30-talet fiskhamnar på Själland, från Gilleleje i norr till Dragör i söder, till de skånska hamnarna från Kullen i norr till Falsterbo i söder.

     Vissa av de danska båtarna går direkt över till skånska hamnar och vänder snabbt tillbaka efter att flyktingarna hjälpts i land av trygga svenska poliser, tullare och militärer. Många båtar möts ute i Öresund av svenska örlogsfartyg eller fiskebåtar som rekvirerats av svenska flottan för att göra militärtjänst som s k hjälpvedettbåtar.

 

M 20 tar ombord över 100 judar mitt i Öresund

     Bland de hundratals deltagande fartygen och båtarna finns alltså den svenska minsveparen M 20, sjösatt så sent som 1941 och under 1943-45 stationerad i Öresund för minsvepning, patrullering, eskorttjänst och bevakning av sjöfarten genom sundet, dag som natt. Men som helt oväntat i oktober 1943 ges en ny, lika viktig uppgift, nämligen att delta i den gigantiska och, mot alla odds, mirakulöst framgångsrika räddningsoperation som kommit att kallas Flykten över Öresund.

     M 20 möter de danska flyktbåtarna vid den dansk-svenska territorialvattengränsen mitt i Öresund, där besättningen tar ombord och snabbt transporterar de ofta genomblöta, stelfrusna och sjösjuka flyktingarna till de skånska hamnarna.

     För att inte upptäckas av tyskarnas flyg och patrullbåtar sker transporterna oftast nattetid, i sig ett högriskprojekt för alla inblandade eftersom de danska båtarna att inte vågar köra med tända lanternor, med risk för kollisioner i mörkret. De är dessutom av ockupationsmakten strängt förbjudna att lämna danskt vatten för att fiska eller, självfallet, gå till Sverige med flyende judar.

     Av M 20:s bevarade loggboksanteckningar framgår att fartygets besättning på 10-11 man bidrog i räddningen av sammanlagt över 100 judar. Enbart mellan den 7 och 9 oktober räddade man vid sju olika nattliga möten sammanlagt 55 flyktingar, som ute i Öresund togs ombord från danska fiskekuttrar, motorbåtar eller enstaka lastfartyg, och som därefter landsattes i Limhamn, Malmö, Barsebäck och Landskrona.

    

Nära möta Gestapos judiska fångtransportfartyg

     Men redan på förmiddagen den 2 oktober, dvs lördag morgon efter Gestapos iscensatta men misslyckade nattrazzia för att gripa de danska judarna, var M 20 - under  sin patrullering mellan Limhamn och Malmö - nästan inom synhåll från ett tyskt lastfartyg, Wartheland, som Gestapo anlitat för transport av upp till 5 000 av de judar man så säkert hade räknat med att gripa under razzian natten innan. Men med endast 202 äldre judar plus 150 tidigare fängslade kommunister ombord, avseglade Wartheland, med Gestapos snopna agenter stående på kajen, från Köpenhamn klockan 10, med destination till tyska Swinemünde och därifrån till ett koncentrationsläger.

     Ovetande om detta fartyg med sin sköra, sårbara last slutförde M 20 - enligt loggboken endast ett tiotal sjömil från de första deporterade danska judarna - sin då händelselösa patrullering innan hon förtöjde i Malmö. Men de följande veckorna skulle det dittills relativt fridsamma sundet mellan Danmark och Sverige komma att trafikeras av ett osannolikt antal helt annorlunda slags farkoster med tusentals människor på flykt för sina liv än vad detta farvatten någonsin upplevt.

    

Nästan alla judar undkom tyskarnas blixtrazzia

     Samtidigt balanserade räddningen av de danska judarna bildlikt talat på en knivsegg.  Under flera veckor hade nämligen den tyska hemliga polisen Gestapo, på order av chefen för SS i Berlin Heinrich Himmler, högste ansvarig för massmorden i de tyska koncentrations- och förintelselägren, och med godkännande av Adolf Hitler själv, i det tysta förberett att deportera alla danska judar i den nattliga razzian mellan den 1 och 2 oktober. Efter att Gestapo vid ett inbrott i den judiska församlingen i Köpenhamn lyckats få tag i ett judiskt adressregister, gick drygt 1 300 poliser, assisterade av frivilliga danska SS-män, till verket på fredagkvällen den 1 oktober klockan 21.

     När razzian avslutats vid 3-tiden på natten tvingades den tyska polisledningen konstatera att den noggrant planerade aktionen resulterat i ett svidande bakslag: Av de omkring 7 000 judar Gestapo räknat med att arrestera kunde endast 202 gripas, samtliga alltför gamla, sjuka eller svaga för att orka fly undan Gestapos patruller.

     Razziafiaskot skakade den tyska ockupationsmakten, som inledningsvis inte kunde fatta hur nästan hela den judiska befolkningen, som genom ett trollslag, gått under jorden i sista stund före razzian.

     

Tyska läckor avslöjade Gestapos razzia

     Tilläggas kan att rykten om en förestående aktion mot judarna hade florerat under både augusti och september månad, vilket medfört att delar av den judiska befolkningen börjat planera för en eventuell flykt ur landet. Merparten togs emellertid på sängen, eftersom de inte velat tro på alla lösa rykten. Till skillnad mot alla andra Europas länder som ockuperats av Nazi-Tyskland 1939-41 hade de facto alla danskar, inklusive judarna, i stor utsträckning kunnat leva vidare som före ockupationen, både regering och riksdag och t o m den danska polisen tilläts fortsätta arbeta, dock med de tyska ockupanternas artiga men övergripande kontroll och, vid behov, maktutövning.

     Vad tyskarna inte visste, eller kunde ana, var att en av deras egna, marinattachén på Nazi-Tysklands ambassad i Köpenhamn, Georg Ferdinand Duckwitz, två dagar före razzian på ett hemligt möte med ledande danska socialdemokrater - bland andra partiordföranden Hans Hedtoft och tidigare statsministern Vilhelm Buhl - hade avslöjat Gestapos omedelbart förestående razzias tidpunkt och omfattning. Utan läckan från denna tyska (!) landsförrädare (Duckwitz avslöjades aldrig så länge kriget varade) och dessutom mångårig medlem i nazistpartiet, hade de danska judarna med säkerhet gått ett helt annat öde till mötes än den fristad som det neutrala Sverige erbjöd.

       

Fotnot I. Även om Gestapo bara lyckades gripa 202 äldre judar i razzian den 1-2 oktober 1943, jämfört med målet 8 000, så deporterades trots detta under hela kriget ca 500 judar till koncentrationslägret Theresienstadt, beläget i nuvarande Tjeckien. Av dessa dog 52, medan övriga återkom till Danmark efter krigsslutet.

Fotnot II. Den tyska marinattachén G F Duckwitz hyllades efter kriget som räddare av de danska judarna genom att ha avslöjat den hemliga razzia som skulle fånga in och deportera hela befolkningen; han ansåg personligen att detta var ett brott som måste förhindras, trots att han därmed förrådde sitt eget land. Duckwitz utsågs t o m till tysk ambassadör i Danmark 1955-58 och var senare statssekreterare hos utrikesministern (och blivande förbundskanslern) Willy Brandt.

     Sant är emellertid också att Duckwitz i åratal var medlem i tyska nazistpartiet och efter kriget försvarade sin blodbesudlade chef, Werner Best, SS Gruppenführer och Riksbefullmäktigad (högste chef) för den civila ockupationsmakten i Danmark 1942-45.

     Trots Bests "meriter" som en av många ansvariga för judetransporter till Auschwitz från både Polen och Frankrike (där kallad 'Blodhunden från Paris'), lär denne redan den 11 september ha berättat för Duckwitz, som var hans vän, om den förestående juderazzian och därmed bidragit till att ha räddat de danska judarna. Vilket emellertid inte hindrade att Best 1948 av dansk domstol dömdes till döden för krigsförbrytelser mot både judar och motståndsmän. Överklagade och frikändes men fick tolv års fängelse för beordrat mord på ett antal prominenta danskar. Benådad 1951 och utvisad från Danmark. Senare som advokat i Tyskland försvarade och gav han råd och hjälp till gamla SS-kamrater. Men 1969 ställd inför rätta igen, nu som medansvarig för mord på 10000 polacker. Av hälsoskäl blev det ingen rättegång, inte heller 1989, samma år som han avled.

   

Föreningen M 20

Publicerat via SvenskPress.se av...

Föreningen M 20

Minsveparen M 20 byggdes 1941 under brinnande världskrig. Efter en lång och trogen tjänst blev M 20 utrangerat från flottan men räddades till eftervärlden i april 2005 av Föreningen M 20. Fartyget ägs... Läs mer

Se alla nyheter »

Leo Demant i Australien. Bild från State Library of New South Wales, Australien

Leo Demant i Australien. Bild från State Library of New South Wales, Australien

M 20 Okänd fotograf Sjöhistoriska museet

M 20 Okänd fotograf Sjöhistoriska museet

M 20 idag - fotograf CG Wahlin

M 20 idag - fotograf CG Wahlin

Anmäl dig till nyhetsbrevet och bli uppdaterad om det senaste från
Svensk Presstjänst

  • ?
  • ?
  • ?
  • ?
  • ?
  • ?
  • ?

Om cookies

Enligt lagen om elektronisk kommunikation, som trädde i kraft den 25 juli 2003, ska alla som besöker en webbplats med cookies få information om att webbplatsen innehåller cookies, vad dessa används till och hur cookies kan undvikas. Vår webbplats är skapad med publiceringssystemet Yodo, och använder sig av så kallade "tillfälliga cookies" eller "session-cookies" som lagras tillfälligt och försvinner när du stänger ned din webbläsare.

Ifall du loggar in till vår webbplats, så används även så kallade "varaktiga cookies", som sparas på din dator i upp till trettio dagar, eller tills dess att du själv raderar dem. En varaktig cookie används också för att komma ihåg ifall du valt att stänga den ruta som informerar om att cookies används på webbplatsen.

Cookies används dels för att optimera webbplatsens funktion och anpassa den efter dina önskemål, dels för att kunna analysera statistik så att vi kan göra webbplatsen bättre för dig som besökare och kund. Webbplatsens funktionalitet är dock ofta, till viss del, beroende av tillfälliga cookies (exempelvis för att du ska kunna lägga artiklar i varukorgen, genomföra köp, för att du ska kunna hålla dig inloggad, eller för att förhindra spam i kontaktformulär).

Om du vill undvika cookies kan du konfigurera din webbläsare så att cookiefilerna inte laddas ner i din dator. Tillfälliga cookies är, som ovan framgått, dock nödvändiga för att navigera på vår webbplats.

Den data som lagras i våra cookies används endast för att rent tekniskt kunna möjliggöra användandet av våra tjänster. Vi sparar ingen personlig information i cookies på besökarens dator.

Utöver våra egna cookies så kan förstapartscookies från Google Analytics 4 (i enlighet med rådande GDPR-lagar) förekomma. Detta för att spara besöksstatistik, i syfte att kunna optimera vår webbplats och närvaro på nätet.

Ja eller Nej till cookies?

Du kan själv acceptera att ta emot cookies eller inte. Webbläsare som Internet Explorer, Firefox, Safari, Chrome och Opera tar emot cookies automatiskt, men du kan ändra dina personliga inställningar så att du inte accepterar Cookies. Om du väljer att stänga av möjligheten att ta emot cookies så kommer många webbplatser inte kunna ses eller utnyttjas maximalt.

Hur stoppar jag cookies?

Din webbläsare ger dig möjlighet att blockera cookies. Olika webbläsare och versioner av webbläsare fungerar på olika sätt, och kan skija sig åt i hur man ändrar dessa inställningar. Nedan finns länkar till instruktioner för några av de vanligaste webbläsarna:

Har du vidare funderingar kring hur cookies används på vår webbplats, vänligen kontakta oss!

Stäng

Denna webbplats använder cookies
Vi använder endast cookies i enlighet med rådande GDPR-lagstiftning för funktion och bästa möjliga upplevelse för den här webbplatsen.
Du behöver godkänna detta som besökare - Läs mer här »

Acceptera alla Endast nödvändiga