– Vi hjälper till att skriva era nyheter och skicka ut pressrelaser.

Start

– Vi hjälper er att skriva nyheter och skicka ut pressreleaser.

- Inomhusklimatet är en viktig del av lärmiljön, eleverna ska ha studiero och trivsel. Möjligheterna är många med att placera sensorer i den dagliga verksamheten, säger Christoffer Andresen, forskningsarkitekt RISE Acreo Netlab.

- Inomhusklimatet är en viktig del av lärmiljön, eleverna ska ha studiero och trivsel. Möjligheterna är många med att placera sensorer i den dagliga verksamheten, säger Christoffer Andresen, forskningsarkitekt RISE Acreo Netlab.

Satsningen Vässa skolan formar framtidens skola i Hudiksvall

Publicerad: 14/2, 2018

Under början av 2018 installerades sensorer på Östra skolan i Hudiksvalls kommun för att mäta ljusförhållanden, ljudnivå, temperatur och luftkvalitet i två klassrum. Installationen är en första leverans i utvecklingsprojektet Vässa skolan som ska bidra till en förbättrad skolmiljö och ge de bästa förutsättningarna för ett kreativt lärande.

– Hela projektet utgår från behovsanalyser på tre olika skolor i Hudiksvalls kommun. Utifrån dessa skapar vi sedan tre så kallade ”verklighetslabb” som kommer att ändras under resans gång. Följforskningen av Högskolan i Gävle och skolans mobila team liksom utvärdering från lärare, elever och annan personal kommer att ligga till grund för de kontinuerliga förändringarna. Först ut är ett verklighetslabb på Östra skolan där man nu placerat ut sensorer, säger Anna Gustavsson, projektledare Fiber Optic Valley/RISE.

Problem relaterade till inomhusklimatet som exempelvis allergier, huvudvärk, trötthet och besvär i ögon, näsa och hals förväntas hittas med hjälp av dessa sensorer.

- Inomhusklimatet är en viktig del av lärmiljön, eleverna ska ha studiero och trivsel. Möjligheterna är många med att placera sensorer i den dagliga verksamheten. Sensorerna kan ge information om vilka rum som är tillgängliga, hur många elever det finns i rummet, ljudnivå, temperatur, ljusförhållanden och vilken pedagogisk aktivitet som sker för att bara nämna några exempel, säger Christoffer Andresen, forskningsarkitekt RISE Acreo Netlab.


Frågor och funderingar kontakta

Anna Gustavsson, Senior projektledare Fiber Optic Valley/RISE, anna.gustavsson@fiberopticvalley.com, 073-094 92 99

Christoffer Andresen, forskningsarkitekt RISE Acreo Netlab, christoffer.andresen@ri.se, 070 -895 77 56

Om Vässa skolan – utforska, utveckla, utmana
Utvecklingsprojektet Vässa skolan utforskar, utvecklar och utmanar framtidens skolmiljö. I projekt försöker man ta sig an utmaningarna inom skolan så som exempelvis lärarbrist, krav på digitalisering, individuella elevbehov och resursutnyttjande. Visionen är att skapa en skola i världsklass där den fysiska, sociala och pedagogiska miljön ger de bästa förutsättningarna för ett kreativt lärande.

Projektet är ett samarbete mellan Hudiksvalls kommun, RISE Acreo, Fiber Optic Valley och Högskolan i Gävle samt företag inom olika branscher. Projektet pågår mellan 2017 – 2019 och finansieras av innovationsmyndigheten Vinnova.

Om Fiber Optic Valley
Fiber Optic Valley initierar och inspirerar till nya samarbeten för en digital samhällsutveckling. Vi är länken mellan, forskningen, marknaden och olika finansiärer. Vi sammanför människor med varandra, behov med lösningar, idéer med problem och pengar med innovationer. Verksamheten drivs med utgångspunkt i Hudiksvall/Gävle/Sundsvall. Från och med 1 jan 2017 är vi en del av forskningsinstitutet RISE Acreo. Till våra finansiärer räknas Hudiksvalls kommun, Region Gävleborg, Vinnova och Tillväxtverket. http://www.fiberopticvalley.com

Om RISE Acreo Netlab
RISE Acreo Netlab är forskargruppen som arbetar med digitalisering i praktiken. Vårt fokus är verksamhetsutveckling för att möta dagens samhällsutmaningar. Vi arbetar med allt från idé- och konceptutveckling till test av prototyper i flera digitaliseringsprojekt tillsammans med både offentlig sektor och näringslivet. RISE Acreo Netlab drivs med utgångspunkt från Hudiksvall samt är en del av Sveriges oberoende och statliga forskningsinstitut RISE - Research Institutes of Sweden. http://www.ri.se
Presstjänst

Publicerat via SvenskPress.se av...

Presstjänst

Presstjänst är en svensk skrivbyrå och presstjänst som hjälper företag och organisationer att nå ut med sina nyheter. Från enkla nyhetsuppdateringar till att vi formulerar, publicerar och distribuerar... Läs mer

Se alla nyheter »

Anmäl dig till nyhetsbrevet och bli uppdaterad om det senaste från
Svensk Presstjänst

  • ?
  • ?
  • ?
  • ?
  • ?
  • ?
  • ?

Information: Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse. Genom att fortsätta surfa godkänner du detta. Läs mer

OK