– Vi hjälper till att skriva era nyheter och skicka ut pressrelaser.

Start

– Vi hjälper er att skriva nyheter och skicka ut pressreleaser.

Region Gävleborg ger vård till personer som illegalt vistas i Sverige

Publicerad: 10/4, 2019

Många ifrågasätter att Regionerna, bland andra Region Gävleborg, erbjuder vård till personer som vistas illegalt i Sverige. Riksdagens Utredningstjänst (RUT) visar i en rapport vad den vården kostar, men den redovisas inte av alla Regioner, bland dem Region Gävleborg. Riksdagsman Lars Beckman har därför ställt en fråga i ärendet till Socialminister Lena Hallengren (S).
Noteras kan att i Region Gävleborg ges, utöver vad lagen stipulerar, tillgång till planerad vård (inklusive tandvård) för de aktuella grupperna. Barn som inte fyllt 20 år har rätt till avgiftsfri vård på samma villkor som alla andra barn som är folkbokförda i Sverige.

Lars Beckmans skriftliga fråga i sin helhet:
Av Sveriges 21 regioner har sex stycken (Östergötland, Västernorrland, Gävleborg, Sörmland, Västmanland och Västerbotten) valt att ge utökad vård till vuxna asylsökande och personer utan tillstånd att vistas i landet, enligt riksdagens utredningstjänst. Omfattningen av vilken vård som erbjuds är i princip densamma, det vill säga att vård ges i enlighet med vad som gäller för folkbokförda i regionen, men den skiljer sig något avseende till exempel åldersgränser och om utökad tillgång till tandvård ges eller inte.
Kostnaden för den planerade vården för personer som befinner sig illegalt i Sverige är oklar. Sedan 2017 redovisar SKL uppgifter om kostnader för personer som vistas i landet utan tillstånd och som söker vård i Region Stockholm, Region Skåne och Västra Götalandsregionen. SKL framhåller att det finns stora brister i statistiken och att uppgifterna därför ska tolkas med stor försiktighet. I rapporten extrapolerar SKL dessa till hela landet och får då fram att kostnaden för 2016 var ca 193 miljoner kronor och för 2017 ca 222 miljoner kronor, sålunda en ökning jämfört med tidigare år. Regionerna erhåller statsbidrag för vårdkostnaderna för denna grupp. Statsbidraget ingår sedan 2015 i det generella statsbidraget till kommuner och regioner. Bidraget om totalt 300 miljoner kronor per år fördelas utifrån hur många bosatta det finns inom regionernas upptagningsområden och inte utifrån antal besök.
I Region Sörmland får asylsökande och personer utan tillstånd att vistas i landet som fyllt 18 år hälso- och sjukvård, tandvård samt habilitering och hjälpmedel på samma villkor som för personer som är folkbokförda i Sörmland. Detsamma gäller för Region Västmanland och för Region Västerbotten (i Västerbotten är tandvård gratis till och med det år patienten fyller 23 år). I Region Östergötland har asylsökande och personer som vistas i landet utan tillstånd och som fyllt 20 år rätt till fullständig vård på samma villkor som svenska medborgare. Personer under 20 år har i Östergötland rätt till avgiftsfri vård på samma villkor som folkbokförda barn. Personer som fyllt 18 år har rätt till tandvård som inte kan anstå (det vill säga i enlighet med lagstiftningen). I Region Gävleborg ges utöver vad lagen stipulerar tillgång till planerad vård (inklusive tandvård) för de aktuella grupperna. Barn som inte fyllt 20 år har rätt till avgiftsfri vård på samma villkor som alla andra barn som är folkbokförda i Sverige.
I Region Västernorrland har asylsökande och personer som vistas i landet utan tillstånd som fyllt 18 år rätt till hälso- och sjukvård på samma villkor som folkbokförda i Västernorrlands län. Personer under 20 år har rätt till gratis sjukvård. Personer som fyllt 18 år har rätt till akut tandvård samt tandvård som inte kan anstå (det vill säga i enlighet med vad lagen föreskriver).[[6]]
Det kan anses stötande att regioner överprövar den svenska migrationspolitiken genom att man ger personer som befinner sig illegalt i Sverige planerad vård. Vård som inte kan anstå är självklart att man måste ge, men planerad vård och planerad tandvård är att överpröva den svenska migrationspolitiken. Även kommuner som ger försörjningsstöd till personer som befinner sig illegalt i Sverige överprövar den svenska migrationspolitiken.
Min fråga till socialminister Lena Hallengren är:
Anser ministern att det är rimligt att regioner ger planerad vård till personer som befinner sig i Sverige utan tillstånd, och vilka åtgärder avser ministern att vidta i tjänsten för att motverka detta?

Lars Beckman (M)

Lars Beckmans fråga till Socialministern: https://svenskpress.se/wwwdocs/_common_media/user_files/43/94.pdf
RUT-rapport ” VÅRD FÖR ASYLSÖKANDE M.FL.”: https://svenskpress.se/wwwdocs/_common_media/user_files/43/95.pdf
Torbjörn Edlund Marketing Consultant

Publicerat via SvenskPress.se av...

Torbjörn Edlund Marketing Consultant

Jobbar som säljagent och skribent för Gestrike Media.
Säljagent: arbetar för att skapa avtal som är bra för båda parter.
Skribent: försöker skriva så att alla skall kunna förstå även komplicerade hä... Läs mer

Se alla nyheter »

Socialminister Lena Hallengren (S)

Socialminister Lena Hallengren (S)

Riksdagsman Lars Beckman (M)

Riksdagsman Lars Beckman (M)

Anmäl dig till nyhetsbrevet och bli uppdaterad om det senaste från
Svensk Presstjänst

  • ?
  • ?
  • ?
  • ?
  • ?
  • ?
  • ?

Information: Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse. Genom att fortsätta surfa godkänner du detta. Läs mer

OK