– Vi hjälper till att skriva era nyheter och skicka ut pressrelaser.

Start

– Vi hjälper er att skriva nyheter och skicka ut pressreleaser.

Tio akuta krisåtgärder för Gävleborgs företag och jobb

Publicerad: 23/3, 2020

Coronakrisen slår brett mot Gävleborgs småföretagare. Regeringen måste självklart fokusera på att begränsa en vidare virusspridning men parallellt är det av högsta prioritet att politiker underlättar för all de som skapar både jobb och välfärd – annars stannar både Gävleborg och resten av landet.

Många av de åtgärder som regeringen vidtagit är välkomna, men det finns ett akut behov av ytterligare åtgärder för att stödja landets småföretagare.

Företagarna uppmanar regeringen att vidta följande tio åtgärder:

Slopa arbetsgivar- och egenavgifter tillfälligt

Många företag behöver regelrätta kostnadslättnader, jämte krediter. Att temporärt slopa arbetsgivar- och egenavgifter under ett par månader skulle snabbt kunna bidra till att stärka företagens likviditet och motståndskraft.

Stärk företagens likviditet med enklare anstånd för skatteinbetalningar

Anståndsförfarandet bör förenklas så att företagen kan få stärkt likviditet nu. Dispens bör ges från kravet om att kunna påvisa framtida betalningsförmåga. Den månatliga anståndsavgiften bör också slopas.

Begränsa möjligheten att påföra företrädaransvar

Det skatterättsliga företrädaransvaret, där en bolagsföreträdare kan bli personligt betalningsansvarig för bolagets obetalda skatteskulder, måste begränsas. I ett läge där alla landets företagare kämpar för att hålla sina verksamheter igång är det inte rimligt att det staten ska hota att driva dem från hus och hem.

Möjliggör kvartalsbetalning av moms

Företag som redovisar och betalar moms månadsvis ska genom enkel och snabb ansökan kunna godkännas för kvartalsbetalning. För att stärka likviditeten i mindre företag bör också gränsen för att betala in moms en gång per år höjas.

Ytterligare likviditetsstöd

Trots Riksbankens låneerbjudande på 500 miljarder ställer bankerna samma krav på säkerhet och lönsamhet som vid ”ordinarie” utlåning. Företagarna har efterfrågar helt eller delvis garanterade lån till mindre företag, gärna kombinerat med flexibilitet gällande amortering.

Korttidsarbete och korttidspermittering även för familjeföretag

Regeringens förslag om korttidsarbete och korttidspermittering, där arbetsgivare ska kunna ansöka om ersättning för lönekostnader när anställda går ner i arbetstid under en period, omfattar inte ägare, delägare eller ägares familjemedlemmar som är anställda i enskild firma. I aktiebolag omfattas ägaren men inte familjemedlemmar.

Tidigarelägg datumet för när staten tar över sjuklöneansvaret

Regeringen har i praktiken hemförlovat stora delar av landets fem miljoner anställda och lämnat många företag utan personal. Nu står företagen med enorma kostnader för sjuklön. Därför bör staten ta över sjuklönekostnaderna från och med 11 mars, inte först från 1 april som nu föreslagits.

Staten bör ersätta egenföretagares karenstid oavsett längd

Att egenföretagares karenstid ersätts genom en schabloniserad sjukpenning för dag 1–14 är välkommet. Men då inkluderas inte de tiotusentals egenföretagare som har karenstid på 30–90 dagar och som inte får någon inkomst efter dag 14.

Skydda allas SGI från 1 januari 2020

Företagare som tar ut lägre eller ingen lön i kristider sänker sin sjukpenninggrundande inkomst (SGI). Alla, inklusive anställda, bör få sin SGI skyddad från 1 februari 2020. Att gå ner i lön och försöka rädda sina företag kommer då inte att försämra företagares socialförsäkringsskydd.

Ändra vilandeförklaringsreglerna

Reglerna kring när ett företag ska anses vilande i arbetslöshetsförsäkringen behöver ändras, så att en tidigare vilandeförklaring av företaget inte omöjliggör a-kassa i denna kris.
Företagarna

Publicerat via SvenskPress.se av...

Företagarna

Arbetar som regionchef för Företagarna Melllansverige (Dalarna, Gävleborg, Värmland och Örebro län)

Se alla nyheter »

Anmäl dig till nyhetsbrevet och bli uppdaterad om det senaste från
Svensk Presstjänst

  • ?
  • ?
  • ?
  • ?
  • ?
  • ?
  • ?

Information: Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse. Genom att fortsätta surfa godkänner du detta. Läs mer

OK