– Vi hjälper till att skriva era nyheter och skicka ut pressrelaser.

Start

– Vi hjälper er att skriva nyheter och skicka ut pressreleaser.

Bengt-Åke Lönn, energikunnig!

Bengt-Åke Lönn, energikunnig!

Luftläckagesökning med förslag till åtgärder

Publicerad: 3/5, 2018

Ett nu allt vanligare inslag, vid byggproduktion och fastighetsunderhåll här i landet, är att vidta åtgärder för tätning av byggnadernas klimatskydd.
För att i möjligaste mån undvika luftläckage och drag i byggnader har det visat sig vara ett effektivt sätt att eliminera fukt, mögel, skadeangrepp och därigenom spara energi, förlänga byggnadens livslängd och skapa god inom husmiljö. Samtidigt som värdet på fastigheten bibehålls eller t o m kan öka efter utförda förbättringar.
Det är viktigt att både luftläckagesökningen och arbetsutförandet för tätning utförs på ett korrekt och professionellt sätt.
Variationen av arbetsutföranden och lösningar för lufttäthet är stor. Några sådana variationer som kan nämnas är:

• lösning för skarv mellan två polyeten-folier
• lösning för anslutning av t ex vägg mot betongbjälklag
• anslutningen vid fönster
• arbetsutförandet och tekniska lösningar för genomföringar.

SP, Statens Provningsanstalt / Sveriges Tekniska Forskningsinstitut, har studerat luftläckage i byggnader och har bl a kommit fram till att de mest kritiska detaljerna är olika typer av genomföringar.

SP´s kalkyl visar också att en luftläckagesökning med åtgärder normalt betalar sig på mindre än ett år.

Vidare att man skall kontrollera lufttätheten tidigt, då det är enkelt att åtgärda eventuella luftläckage.
En tidig läckagesökning kan göras genom att man med en fläkt upprättar en tryckskillnad mellan ute och inne.

Så här går det till:

Täta provisoriskt
Se över utrymmet som ska kontrolleras. Observera anslutningar, skarvar, genomföringar och eventuella skador i plastfolien. Komplettera uppenbara brister.
Täta tillufts- och frånluftsdon, liksom golvbrunnar och genomföringar i t ex mellanväggar och bjälklag. Tätning kan ske provisoriskt med tejp eller hårt packad isolering.

Skapa undertryck
Montera en fläkt i t ex en dörröppning. Täta runt fläkten med plastfolie eller en skiva. Fläkten placeras i öppningen så att luften kan sugas ut ur testutrymmet.
Tryckskillnaden mellan inne och ute kontrolleras med en manometer.

Identifiera läckageställen
Sök läckagepunkter efter det att ett undertryck upprättats.
Sök med hjälp av rökgas, lufthastighetsmätare eller värmekamera. Om det läcker mycket kan man ibland känna läckaget direkt med handen.

Åtgärda och förbättra
Stäng av fläkten och åtgärda eventuella läckage.
Gör en förnyad kontroll genom att skapa undertryck (eller övertryck) igen. För att få en god lufttäthet ska det nu inte finnas något läckage.
Notera och använd erfarenheten till övriga byggnader/utrymmen/lägenheter så att alla får lika god lufttäthet.


Bengt-Åke Lönn, erfaren energikonsult :

”Ett effektivt sätt att upptäcka förbättringsmöjligheter för en byggnads funktion och livslängd är luftläckagesökning t ex med Blower Door Metoden, såsom beskriven ovan.

Vid luftläckagesökning brukar jag markera med tejp vid de ställen som har luftläckage och på tejpen skriver jag då också var läckagen finns. Luftläckagen hittar jag både med värmekameran och jag känner också läckagen med handen om de är kraftiga. Sedan markerar jag luftläckagen på den planritning som jag använder.

Luftläckagekontrollen är en hjälp för fastighetsägaren att kunna åtgärda ev. luftläckage vid klimatskärmen (husets yttre klimatskydd).

Dokumentation upprättas sedan i samband med lufttäthetskontrollen, då fastigheten är i det närmaste klar för slutbesiktning, och ingen mer påverkan görs på fastighetens klimatskal.

De luftläckage som normalt brukar finnas i klimatskalet är vid fönsterprofiler och vid väggenomföringar. Luftläckagen kan också finnas genom stenullsisolering vid schaktgenomföringar.

Byggnaden bör ha god lufttäthet inom ca 0,2 – 0,3 lit / sek, m2 / Omslutande yta (golv-, vägg-, tak-yta)”

Mer att läsa:

Lufttäthetens Handbok och
Lufttäthetens Kontroll
http://www.bygg.org

Lufttäthetsfrågor i byggprocessen
http://www.sp.se


Kontakta mig gärna för mer information:

Bengt-Åke Lönn
Lönn Energi-Konsult AB
070-710 50 53
bengt-ake.lonn@lonnenergi.se
http://www.lonnenergi.se
Lönn Energi-Konsult AB

Publicerat via SvenskPress.se av...

Lönn Energi-Konsult AB

Bengt-Åke Lönn, Vd och ägare till Lönn Energi-Konsult AB.

Se alla nyheter »

Blower Door Metoden

Blower Door Metoden

Anmäl dig till nyhetsbrevet och bli uppdaterad om det senaste från
Svensk Presstjänst

  • ?
  • ?
  • ?
  • ?
  • ?
  • ?
  • ?

Information: Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse. Genom att fortsätta surfa godkänner du detta. Läs mer

OK