– Vi hjälper till att skriva era nyheter och skicka ut pressrelaser.

Start

– Vi hjälper er att skriva nyheter och skicka ut pressreleaser.

Kunskapsdriven tjänsteekonomi växer på internet

Publicerad: 16/11, 2020

Världen har gått igenom en mycket omfattande teknikdriven samhällsomvandling de senaste tre decennierna. Denna samhällsomvandling har drivits fram av flera faktorer. Några av de viktigaste är mobiltelefoner, internet, satellitkommunikation, fiberteknologi, smarta telefoner och teknologi för betalningar över internet. Det finns många tjänster och hela branscher som vuxit fram endast på grund av denna samhällsomvandling.

Allteftersom dessa teknologier har penetrerat samhället har de också påverkat människors beteenden och vanor, vilket i sin tur har drivit på utvecklingen av ny teknologi än mer. Exempelvis e-handel och online har fått ett riktigt uppsving. Många nya online саsinon, så som https://yoyocasino.se/sv/, har därmed dykt upp lite här och var. Istället för att starta nya fysiska саsinon finns deras tjänster endast med tillgängliga online, så som med Yoyo Саsino.  

E-handel är kanske det exempel på bransch som de flesta skulle tänka på när det gäller förändring. Men i mångt och mycket är e-handel mer av en strukturomvandling än en helt ny företeelse eftersom e-handel egentligen bara är ett sätt att genomföra handel via en ny plattform.

Detsamma kan då sägas om саsinon på internet, som flyttat en redan befintlig verksamhet till internet. Att vi gått från fysiska саsinon till саsinon online har dock gjort att räckvidden för dessa tjänster är enormt mycket större än vad som tidigare var fallet.

En helt ny företeelse på internet är den mikroanpassade marknadsföringen. Tidigare har det inte varit möjligt att spåra unika användare, man har gjort försök genom olika typer av opinionsundersökningar men aldrig på individnivå. Numera får man ofta samma annonser i olika medier när man väl en gång besökt en hemsida och accepterat en webbkaka från den sajten.

Infrastruktur för kunskapsdriven tjänsteekonomi

För att den kunskapsdrivna tjänsteekonomin skulle kunna växa fram var det nödvändigt att en viss infrastruktur fanns på plats. Detta är saker som produktion av datorer till priser som privatpersoner har råd med, mjukvara som är kompatibel mellan datorer, bredband, mobiltelefonstationer, telefonteknik som fungerar över landsgränser, standarder för betalningar, kompetens, regleringar med mera.

Tack vare att denna infrastruktur på ett tidigt stadium fanns tillgänglig i Sverige har landet kunnat inta en position som ett av de ledande länderna inom den kunskapsdrivna tjänstekonomin.

Nuvarande status

Statusen på den kunskapsdrivna tjänsteekonomin våren 2020 är högre än någonsin tidigare. Användning av tjänster på internet har exploderat i samhällen över hela världen och omfattar nu också de äldre generationerna som tidigare släpat efter när det gäller tjänstekonsumtion på internet.

Det har också skett en ökning av arbete på distans. Denna tendens har varit tydlig under ett antal år och fortsätter att växa i omfattning. På grund av efterfrågan på distansarbete har en hel bransch av tjänsteföretag som tillhandahåller tjänster för detta vuxit fram.

Dessa trender kan komma att medföra att världens urbana centrum minskar i attraktionskraft och att människor spenderar mer tid i hemmen, vilket kommer att ha långtgående följder på till exempel restaurang- och modebranscherna.

Framtiden för tjänsteekonomi på internet

Framtiden för den kunskapsdrivna tjänsteekonomin är mycket ljus. Från att ha varit teknikdriven gör vi nu antagandet att tjänsteekonomin kommer att drivas av framförallt sociala aspekter. Människor kommer antagligen att uppskatta att leva i miljöer som känns mer avslappnade och de kommer säkert också att uppskatta den flexibilitet som arbete på distans möjliggör.

Det finns med andra ord goda anledningar för företag och myndigheter att utveckla processer som gör det möjligt att bedriva än mer av sin verksamhet på distans, eftersom det kommer att spara pengar och samtidigt vara attraktivt för medarbetarna.

 

 

 

 

Eva Wasshag

Publicerat via SvenskPress.se av...

Eva Wasshag

E-mail: eva@scandinaviacreative.com

Lektor i medie- och kommunikationsvetenskap samt skribent med intresse för ekonomi, teknik, industri och samhällsvetenskap.

Se alla nyheter »

Anmäl dig till nyhetsbrevet och bli uppdaterad om det senaste från
Svensk Presstjänst

  • ?
  • ?
  • ?
  • ?
  • ?
  • ?
  • ?

Information: Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse. Genom att fortsätta surfa godkänner du detta. Läs mer

OK