– Vi hjälper till att skriva era nyheter och skicka ut pressrelaser.

Start

– Vi hjälper er att skriva nyheter och skicka ut pressreleaser.

Kravet är politisk vilja och leverans

Publicerad: 11/9, 2018

Valet till riksdag, kommun och landsting är genomfört. De som röstat har sagt sitt. Det är dags för politiken att gå från vallöften och valfläsk till verkstad och leverans – det förtjänar och förväntar sig både befolkningen och våra företagare.

Sverige och vår region står inför stora, viktiga samhällsutmaningar. För att finansiera det välstånd och den välfärd, som de flesta av oss anser hör till ett gott samhälle, måste kostnaderna för utanförskap minska, fler människor måste komma i riktiga jobb som i sin tur ger ökade skatteintäkter. För att denna ekvation överhuvudtaget ska kunna lösas behöver företagen transparenta och förutsägbara spelregler för att kunna växa och utvecklas.

Företagen är beroende av att riksdag och regering skapar de bästa möjliga förutsättningar för dem att driva sina verksamheter effektivt och framgångsrikt på en väl fungerande marknad. Lagar, förordningar och skattesystem måste vara utformat på ett sätt som stimulerar utveckling och tillväxt. Infrastruktur, rättsväsende, utbildningssystem, arbetsförmedling och andra gemensamma system måste bedrivas effektivt och ta hänsyn till näringslivets förutsättningar och behov.

Sverige har valt att i stor utsträckning decentralisera det offentliga uppdraget och kommunernas arbete påverkar därför många företag i vardagen. Det handlar bland annat om tillstånd, tillsyn, offentlig upphandling och en bra matchning mellan utbildningsutbud och behovet på arbetsmarknaden.

Företagen i vår region upplever att företagsklimatet på kommunnivå blir allt bättre. Allt fler kommuner förstår vikten av framgångsrika företag och anpassar sitt sätt att arbeta för att skapa bästa möjliga förutsättningar. Vi ser bland annat fler tidiga dialoger inför offentliga upphandlingar och vi ser en ökad service i samband med tillsyn och tillstånd. Många förändrings- och förbättringsresor i vår region har startat.

Men tyvärr ser vi inte samma positiva utveckling på riksnivå.

När Svenskt Näringsliv i våras summerade den rödgröna regeringens politik mellan år 2014–2018 var resultatet beklämmande; av de totalt 92 initiativ den dåvarande regeringen vidtagit hade en majoritet, 53 stycken, varit till skada för näringslivet. Regelbördan ökade och skatterna höjdes med 70 miljarder, vilket i huvudsak belastade företagen.

Samtidigt försatt oppositionen chansen att göra skillnad. Trots att det i flera fall fanns en majoritet i riksdagen för viktiga företagarreformer avstod oppositionen från att agera och i stället såg på när villkoren för att driva företag successivt försämrades. Detta var något helt annat än vad Sveriges och vår regions företagare behövde och förväntade sig. Nu finns möjligheten att göra annorlunda!

När jag besöker och lyssnar till företagen i vår region får jag ofta höra att de förväntar sig att den nu tillträdande regeringen tar tag i de reformer som, sorgligt nog, har blivit eftersatt den gångna mandatperioden. De punkter vår regions jobbskapare nämner är:
- Minskad regelbörda.
- Lägre skatt på arbete.
- Bättre infrastruktur.
- Förändrade arbetsrättsregler (t ex turordningsregler i LAS).
- Reformerat utbildningssystem för enklare kompetensförsörjning.

Det är nu allvar och de valda politikerna måste ta tag i jobbskaparnas utmaningar och önskemål! Låt denna mandatperiod präglas av reformer som underlättar för företag och företagsamma människor att skapa jobb och välstånd. Vi behöver ett politiskt ledarskap som prioriterar företagens villkor betydligt högre och då krävs det politisk vilja och leverans.

Lotta Petterson
Regionchef Svenskt Näringsliv
Svenskt Näringsliv

Publicerat via SvenskPress.se av...

Svenskt Näringsliv

Svenskt Näringslivs vision lyder: ”Företagsamma människor och konkurrenskraftiga företag i gemenskap leder Sverige till ökat välstånd”.

Svenskt Näringsliv är företagens företrädare i Sverige. Vårt ... Läs mer

Se alla nyheter »

Anmäl dig till nyhetsbrevet och bli uppdaterad om det senaste från
Svensk Presstjänst

  • ?
  • ?
  • ?
  • ?
  • ?
  • ?
  • ?

Information: Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse. Genom att fortsätta surfa godkänner du detta. Läs mer

OK