– Vi hjälper till att skriva era nyheter och skicka ut pressrelaser.

Start

– Vi hjälper er att skriva nyheter och skicka ut pressreleaser.

Kort rapport per 30.04.2018 från Projekt Spårteknik Underhåll

Publicerad: 28/10, 2018

Infra Sweden 2030
- Det strategiska innovationsprogrammet - Projekt Spårteknik UH

Vinnova är medfinansiär tillsammans med deltagande företag.

Till Entreprenörerna:

Kort rapport per 30.04.2018, från Projekt Förstudie Spårteknik Underhåll,

avseende
Tekniköverföring från svensk stål- och processindustri och till det svenska järnvägsnätet, vad gäller reparationer och förebyggande underhåll.

Projektet startades i ...

... december 2017 med att undersöka vilka underhållsinsatser som kan bli aktuella för projektet, till storlek och omfattning, inom den del av Trafikverkets underhålls- och reparationskostnader som kan påverkas i det kommande Huvudprojektet.

Enligt samstämmiga bedömningar, av både Trafikverkets experter och 30-talet aktiva personer inom entreprenörsledet, så bedöms den i projektet påverkbara underhållskostnaden vara av storleksordningen 3 miljarder kronor per år, räknat på insatserna under år 2017.

Återstår dock att se hur stora effektiviseringsvinster, att dela på mellan utförarna och beställarna, som är genomförbara.

Avses då förbättringar av metoder, maskiner, personsäkerhet t ex med hjälp av fjärrstyrning, automatisering, robotisering och skydd av personal och anläggning.

Medelst enkätsvar, förslag och intervjuer och några inledande studier utefter spåren har vi kunnat konstatera att ca 75 % av den ovan angivna underhållskostnaden, består av de nedan angivna underhålls-insatserna:

4. Spårväxelreparation

1. Spårreparation

3. Spårneutralisering

11. Slipersbyten

2. Spårriktning

6. Kanalisation/kabeldragning
skydd o. isolering, reparation

15. Felavhjälpning / Skador / Signalanläggning

Nu pågår fältstudier tillsammans med järnvägsentreprenörerna, avseende UH-insatserna ovan, ute i järnvägsnätet.

Jämförande beräkningar samt projektplaner och kalkyler för Huvudprojektet.

Förstudiens status avseende utfört arbete och kostnader ligger rätt för närvarande.
Den utdragna vintern har hittills försenat projektet 14 dagar, men som vi försöker att knappa in på.

Projektkontakter:

Hör gärna av er till Mikael Åstrand eller Horst Mueller

sparteknikuh@gmail.com

0768-783 165
Infranord Region Mitt AB

Publicerat via SvenskPress.se av...

Infranord Region Mitt AB

Förstudiens syfte är att sammanställa underlag och bedöma hur stora effektiviseringsvinster, som kan förväntas av huvudprojektets genomförande. Förslag till delprojekt att ingå i Huvudprojektet och pr... Läs mer

Se alla nyheter »

Anmäl dig till nyhetsbrevet och bli uppdaterad om det senaste från
Svensk Presstjänst

  • ?
  • ?
  • ?
  • ?
  • ?
  • ?
  • ?

Information: Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse. Genom att fortsätta surfa godkänner du detta. Läs mer

OK