– Vi hjälper till att skriva era nyheter och skicka ut pressrelaser.

Start

– Vi hjälper er att skriva nyheter och skicka ut pressreleaser.

presstjanst
Göran Arnell hälsar välkommen

Göran Arnell hälsar välkommen

Kick-Off för Gävle kommuns nya Näringslivsprogram

Publicerad: 12/6, 2018

Äntligen är Gävle kommuns nya Näringslivsprogrammet godkänt och fastställt. Det är framtaget i samverkan mellan Gävles näringsliv, myndigheter, utbildningssamordnare och Gävle kommun i syfte att stärka det lokala näringslivet. De näringslivspolitiska målen ska peka ut riktningen mot 2025 och näringslivsprogrammet är styrningen och handlingsplanen för att nå dit. Den 12 juni bjöds företagen in till en Kick-Off på Gasklockorna för att få både information om och möjlighet att diskutera programmet.

Klockan 7.30 var frukost framdukad i restaurangen vid Gasklockorna för de cirka 70 deltagarna. Kommundirektör Göran Arnell hälsade välkommen.
– Gävle växer, ekonomin är bra både i Sverige och i Gävle, sa Göran Arnell. Men vi har också några saker vi behöver arbeta med som hög arbetslöshet, brist på kompetent personal att anställa hos företagen och en låg utbildningsnivå.
Det finns bra förutsättningar för Gävle att växa, en fantastisk infrastruktur med Gävle Hamn, bra järnvägsförbindelser. som blir ännu bättre när dubbelspåret norrut påbörjas, bra vägförbindelser med E16 och E4, som är på gång att bli dubbelfilig norrut med mera.
– Gävle kommun omsätter snart 9 miljarder kronor per år och vi arbetar för att fler företag ska kunna delta i våra upphandlingar, som handlar om stora belopp, sa Göran Arnell. Upphandlingen av nytt kost- och städavtal delas upp just för att mindre företag också ska kunna vara med och konkurrera.
Det är också nya företag på väg att etableras i Gävle och då gäller det att kunna erbjuda en attraktiv kommun med byggbar mark, bra bostäder och skolor.
– Näringslivsprogrammet innehåller tuffa övergripande mål som att Gävle kommun skapar de bästa förutsättningarna för företagande i jämförelse med andra kommuner i Stockholmsregionen och att vi ska uppfattas som en av Sveriges mest attraktiva platser för företag, vilket också innebär att vi måste kunna erbjuda bra kompetensförsörjning, sa Göran Arnell.
Näringslivsprogrammet innehåller också ett antal delmål för att de övergripande målen ska kunna nås.
– Det handlar om affärsmässiga relationer, dialog, samverkan med mera, sa Johan Tunhult, näringslivschef. Vi är redan på gång, till exempel är det allt fler som bygger i Gävle, vi har via Trossen gett 5.000 elever kontakter med företagen, vi har ökat antal möten med företagare och även börjat arbeta för att förbättra kompetensförsörjningen.
Ledorden för Näringslivsprogrammet är Kommunikation, Dialog, Uppföljning och Utvärdering.
De åtta delmålen är:
• Affärsmässiga relationer – innebär bland annat att kommunen ska undvika konkurrerande verksamhet, erbjuda mer utbildning om offentlig upphandling (LOU), service och support vid upphandlingar, större avtalstrogenhet vid ramavtal mm
• Dialog och samverkan – fortsatt satsning på möten med företagare
• Ökad service och interns förståelse – snabbare hantering, bli bättre på att förstå företagarens vardag, vilka frågor som är viktiga för förtagare etc.
• Ökad kunskap och inspiration – lära av varandra, utveckla konceptet Näringslivsfrukost, starta-eget-utbildning mm
• Ökad kompetens och integration – lyfta fram den kompetens som finns, skapa bästa möjliga förutsättningar för integration, ordna praktikplatser och efterfrågade utbildningar osv
• Ökad stolthet och attraktion - lyfta fram goda exempel, mer information, digitala medier mm
• Fler innovationer och branscher i utveckling – underlätta för både nya och befintliga företag, information om olika stödfunktioner och kontakter med ALMI, Region Gävleborg etc.
• Ökad internationalisering – skapa arenor och kunskap hur man kan växa med export
Arbetet med Näringslivsprogrammet har engagerat tjänstemän och politiker men också alla Gävles företagarföreningar (9 st). Det har varit möten med företagare i Gävle, Hedesunda och Bergby. Totalt har företagarna lämnat 1.000 förslag till aktiviteter som ska leda till bättre företagsklimat. Bengt-Göran Wikström, ordförande i Företagarna Gävle, och Annika Janglund, Programledare & samordnare för Näringslivsprogrammet, har gått igenom förslagen och samlat dem till 66 aktiviteter som kan gynna företagsamheten.
– Vi har fördelat aktiviteterna på de 8 delmålen för att det ska bli tydligare hur man kan arbeta, sa Bengt-Göran Wikström.
– Det har varit en bra referensgrupp med ordförandena i företagarföreningarna och att de tagit sig tid att jobba med det här, sa Annika Janglund. En av dem sa att han inte heller har tid, men arbetet måste göras.
Det finns idag 12 företagarföreningar som samarbetar under namnet Gävle Företagarföreningar.
Referensgruppen har också haft en kontinuerlig dialog med kommunledningen med både politiker och tjänstemän involverade.
I programmet ingick också en enkät med två frågor som deltagarna fick svara på efter en liten diskussion med bordsgrannarna. Man kunde bara svara med enstaka ord, några exempel följer här.
Fråga 1: Hur kan näringslivet bidra till bättre företagsklimat?
• samverkan
• samarbete
• dialog
• lära sig mer om hur kommunen måste arbeta
• samspel - att lära sig mer om varandra
• Bli medlem i företagarföreningarna – ensam är inte stark
Några kommentarer.
– Fler företagare borde engagera sig och stödja sina företagarföreningar, sa Leena Bergander-Wikström.
– Håller med, det är viktigt att fler engagerar sig för att stötta de som redan gör det, sa Lotta Pettersson, Svenskt Näringsliv.
- Företagarföreningarna behöver hjälp för att kunna skapa en ännu bättre dialog med kommunen, sa Bengt-Göran Wikström.
Någon gjorde också jämförelse med Hälsingland där man verkar ha en mycket bättre samverkan både med kommunerna och företagen sinsemellan.
– Det finns en skillnad mellan Gästrikland och Hälsingland och den tror jag beror på olika näringslivsstruktur med många storföretag i Gästrikland men i Hälsingland utgörs näringslivet mest av små- och medelstora företag, sa Lotta Pettersson.
– Vi behöver också mycket mer industrimark för etableringar, Tolvfors industriområde måste snabbas på, sa Anders Franck. Om ett antal år kommer hälften av Sveriges befolkning att bo i Stockholmsregionen och då måste vi vara beredda att kunna ta del av den förändringen.
- För etablering i Gävle är det viktigt att vi kan erbjuda både bra bostäder och skolor, sa Myles Dean, ordförande i Sörby Urfjälls Företagarförening.
– Vi behöver ett ledarskap som kan visa vägen och vara förebilder, sa Lennart Sjögren.
Fråga 2: Vilken framgångsfaktor/faktorer tror du är viktiga för ett bättre Näringslivsklimat?
• attityd
• bort med Jante
Det var i övrigt i princip samma ord som på första frågan och det visar väl att ett bra företagsklimat bygger på ömsesidig förståelse!
Förra året genomfördes 9 st Näringslivsfrukostar på Söders Källa, men till hösten tar man nya grepp.
– Boka redan in 18 september för då blir det Näringslivsfrukost på Gasklockorna för att vi får större utrymmen där, sa Johan Tunhult.
Sen tackade Göran Arnell för att alla tagit sig tid att komma.
– Det är viktigt att vi koncentrerar oss på att skapa ett ännu bättre Gävle med bra bostäder och skolor som lockar hit både företag och människor, som vill bo här, sa Göran Arnell. Det finns nästan 8.000 företag i Gävle med olika företagskulturer som vi behöver ta hänsyn till för att kunna nå våra mål.

Film om Näringslivsprogrammet: https://www.gavle.se/gilla-gavle/naringsrika-gavle/naringslivsprogrammet/
Näringslivsprogrammet: https://svenskpress.se/wwwdocs/_common_media/user_files/43/90.pdf
Aktivitetslista – Näringslivsprogrammet: https://svenskpress.se/wwwdocs/_common_media/user_files/43/89.pdf
Torbjörn Edlund Marketing Consultant

Publicerat via SvenskPress.se av...

Torbjörn Edlund Marketing Consultant

Jobbar som säljagent och skribent för Gestrike Media.
Säljagent: arbetar för att skapa avtal som är bra för båda parter.
Skribent: försöker skriva så att alla skall kunna förstå även komplicerade hä... Läs mer

Se alla nyheter »

Johan Tunhult

Johan Tunhult

Bengt-Göran Wikström och Annika Jankell

Bengt-Göran Wikström och Annika Jankell

Johan Tunhult

Johan Tunhult

Annelie Hydén och Magnus Höijer

Annelie Hydén och Magnus Höijer

Anmäl dig till nyhetsbrevet och bli uppdaterad om det senaste från
Svensk Presstjänst

  • ?
  • ?
  • ?
  • ?
  • ?
  • ?
  • ?

Om cookies och datainsamling

Enligt lagen om elektronisk kommunikation, som trädde i kraft den 25 juli 2003, ska alla som besöker en webbplats med cookies få information om att webbplatsen innehåller cookies, vad dessa används till och hur cookies kan undvikas. Vår webbplats är skapad med publiceringssystemet Yodo, och använder sig av så kallade "tillfälliga cookies" eller "session-cookies" som lagras tillfälligt och försvinner när du stänger ned din webbläsare.

Ifall du loggar in till vår webbplats, så används även så kallade "varaktiga cookies", som sparas på din dator i upp till trettio dagar, eller tills dess att du själv raderar dem. En varaktig cookie används också för att komma ihåg ifall du valt att stänga den ruta som informerar om att cookies används på webbplatsen.

Cookies används dels för att optimera webbplatsens funktion och anpassa den efter dina önskemål, dels för att kunna analysera statistik så att vi kan göra webbplatsen bättre för dig som besökare och kund. Webbplatsens funktionalitet är dock ofta, till viss del, beroende av tillfälliga cookies (exempelvis för att du ska kunna lägga artiklar i varukorgen, genomföra köp, för att du ska kunna hålla dig inloggad, eller för att förhindra spam i kontaktformulär).

Om du vill undvika cookies kan du konfigurera din webbläsare så att cookiefilerna inte laddas ner i din dator. Tillfälliga cookies är, som ovan framgått, dock nödvändiga för att navigera på vår webbplats.

Den data som lagras i våra cookies används endast för att rent tekniskt kunna möjliggöra användandet av våra tjänster. Vi sparar ingen personlig information i cookies på besökarens dator.

Utöver våra egna cookies så kan förstapartscookies från Google Analytics 4 (i enlighet med rådande GDPR-lagar) förekomma. Detta för att spara besöksstatistik, i syfte att kunna optimera vår webbplats och närvaro på nätet.

Ja eller Nej till cookies?

Du kan själv acceptera att ta emot cookies eller inte. Webbläsare som Internet Explorer, Firefox, Safari, Chrome och Opera tar emot cookies automatiskt, men du kan ändra dina personliga inställningar så att du inte accepterar Cookies. Om du väljer att stänga av möjligheten att ta emot cookies så kommer många webbplatser inte kunna ses eller utnyttjas maximalt.

Hur stoppar jag cookies?

Din webbläsare ger dig möjlighet att blockera cookies. Olika webbläsare och versioner av webbläsare fungerar på olika sätt, och kan skija sig åt i hur man ändrar dessa inställningar. Nedan finns länkar till instruktioner för några av de vanligaste webbläsarna:

Datainsamling och datalagring

Webbplatsen kan använda sig av Google Analytics och liknande tjänster för att samla in data om ditt besök på webbplatsen. Ingen personlig data sparas, utan endast information om själva besöket i sig, det vill säga länkklick, sidvisningar, hur länge en viss sida har visats och liknande. Informationen kan användas av oss för att analysera hur besökare använder vår hemsida, samt för att i framtiden kunna förbättra och optimera innehåll och funktion på hemsidan. Informationen kan också användas av Google (eller motsvarande leverantör) för att optimera information och annonser, så att du får mer relevanta/personliga sökträffar eller annonser i leverantörens övriga tjänster.

Har du vidare funderingar kring hur cookies och datainsamling används på vår webbplats, vänligen kontakta oss!

Stäng

Denna webbplats använder cookies
Vi använder cookies och datainsamling i enlighet med rådande GDPR-lagstiftning för funktion och bästa möjliga upplevelse för den här webbplatsen.
Du behöver godkänna detta som besökare - Läs mer här »

Acceptera alla Endast nödvändiga