– Vi hjälper till att skriva era nyheter och skicka ut pressrelaser.

Start

– Vi hjälper er att skriva nyheter och skicka ut pressreleaser.

Kastets skola

Kastets skola

Kastets friskola får tillstånd av Skolinspektionen

Publicerad: 13/8, 2018

Ingen har väl undgått att uppmärksamheten i lokaltidningarna och ifrågasättandet av etablering av en muslimsk friskola i Bomhus. Moderaterna och Alliansen i Gävle har varit starkt emot etableringen av friskolan Nya Kastets skola men trots det beviljades tillstånd av Skolinspektionen den 13 augusti. Nu har många frågetecken rests avseende etableringen och starten av friskolan och med anledning av det har Lars Beckman lämnat in en fråga till ansvarigt statsråd Gustav Fridolin (MP).

Kontroll av friskolor
Skriftlig fråga 2017/18:1611 av Lars Beckman (M)
Nya Kastets Skola håller på att etablera sig i Gävle efter att ha fått klartecken för detta från Skolinspektionen. Gävle kommun har motsatt sig etableringen av skolan som enligt uppgifter har en tydlig koppling till islamistisk extremism och Gävle moské.
Nya Kastets Skola fick först ett föreläggande om att vidta åtgärder eftersom huvudmannen inte haft etableringssamtal med Gävle kommun och skolläkare saknades. Efter att dessa brister åtgärdats har medierna rapporterat att elevlistorna inte stämmer, vilket medfört ytterligare ett föreläggande med tidsfrist. Sist i raden av alla brister som Nya Kastets Skola uppvisat är att den står utan rektor. Det tycks även vara oklart huruvida skolan har en anställd skolsköterska på plats. Vartefter brister har uppdagats har ytterligare brister konstaterats.
Den nya skolan ska rikta sig till "barn med invandrarbakgrund", och bakom projektet finns personer med kopplingar till Vetenskapsskolan i Göteborg som har fått hård kritik efter besök av Skolinspektionen, bland annat för att pojkar suttit längst fram i klassrummet och flickor längst bak samt för att skolan haft bön på schemat trots att den saknar religiös inriktning.
Nya Kastets Skola har redan anställt lärare och kommer att starta sin verksamhet om två veckor. Det är anmärkningsvärt att en verksamhet som det råder väldigt stor osäkerhet kring kan tillåtas öppna när det bara är två veckor kvar till skolstart.
Min fråga till utbildningsminister Gustav Fridolin är därför följande:
Vad gör regeringen för att säkerställa att friskolor följer de regler som finns, och vilka konkreta åtgärder avser ministern att vidta för att säkerställa en god skolgång för alla elever i Gävle kommun?

Lars Beckman
Riksdagsledamot (M)

Länk till frågan på Sveriges Riksdag hemsida: http://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/skriftlig-fraga/kontroll-av-friskolor_H5111611
Lars Beckman, riksdagsman (m)

Publicerat via SvenskPress.se av...

Lars Beckman, riksdagsman (m)

Lars Beckman är invald i riksdagen för Moderaterna i Gävleborg.
Den som vill följa Lars Beckmans blogg kan också prenumerera på inläggen så blir man automatiskt uppdaterad!
Kolla på http://www.lars... Läs mer

Se alla nyheter »

Lars Beckman

Lars Beckman

Anmäl dig till nyhetsbrevet och bli uppdaterad om det senaste från
Svensk Presstjänst

  • ?
  • ?
  • ?
  • ?
  • ?
  • ?
  • ?

Information: Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse. Genom att fortsätta surfa godkänner du detta. Läs mer

OK