– Vi hjälper till att skriva era nyheter och skicka ut pressrelaser.

Start

– Vi hjälper er att skriva nyheter och skicka ut pressreleaser.

Jens Hed o. Mikael Eklund med helt rent vatten - Ett mål att sikta mot!!

Jens Hed o. Mikael Eklund med helt rent vatten - Ett mål att sikta mot!!

Kanoninsats för miljön i Hofors - Berendsen bäst i klassen m. nytt toppmodernt reningsverk

Publicerad: 23/3, 2020

En ny anläggning för rening av tvätteriets processvatten är nu på plats på Berendsen Textil Service i Hofors. En investering på totalt drygt 7 Mkr som renar ca 17 500 kubikmeter processvatten per år.

- Vi har ju alltid renat vårt tvättvatten innan det skickats vidare in i kommunens avloppssystem, och nu tar vi ytterligare steg som överträffar gällande normer, berättar Jens Hed, platschef på Berendsen i Hofors.

- Stockholm Vattens Generella Reningskrav gäller numera som norm för rening av processvatten i landet, och det är också dom som vi jämför oss mot.
Projektet drogs igång efter semestern 2019, och i februari 2020 började vi testköra anläggningen. Idrifttagningen är nu påbörjad, och alla hittills uppkomna inkörningsproblem är nu lösta. Bland annat, pressar anläggningen ned zinknivåerna till klart under de krav som finns, fortsätter Jens Hed.

Ambitiösa hållbarhetsmål
Berendsen har som mål att driva fossilfria leveranser och tvätterier till 2030 och ska vara klimatneutrala - nettonollutsläpp av växthusgaser - senast 2035.

11 av anläggningens totalt 13 distributionsbilar kan redan nu köra på HVO100.
- Ett antal äldre lastbilar, som inte var HVO100-kompatibla, byttes ut under 2019, vilket medför att vi kommer kunna öka antalet fossilfria mil under 2020. Ytterligare en lastbil planeras att bytas ut under 2020, förklarar Jens Hed.

I yrkeskläder finns ett flertal olika metallpartiklar som ofta kan ställa till det för både människan och miljön. Det finns stora fördelar med att rena processvatten – vid källan – där det uppstår, istället för att flera olika smutsvatten blandas ihop, och som då måste renas i ytterligare steg och med mera komplexa metoder.
- Vi renar tvättvatten och släpper det sedan till kommunens avloppssystem och sänker då våra värden på t ex. cyanid, arsenik, bly, kadmium, kobolt, koppar, krom, kvicksilver, silver, tenn, zink samt oljeindex, så att de klart understiger uppsatta gränsvärden. Vi flockar avloppsvattnet, som sedan centrifugeras och kvar blir vatten. Det centrifugerade materialet blir torrt. Torrstoftet som blir över tas sedan om hand av avfallsbolaget Suez, säger produktionschefen Mikael Eklund.

Zink som ett exempel, är en bland många andra metallpartiklar, som lätt kan bli ett farligt miljöproblem. Zink är ett viktigt ämne för våra kroppar, men farligt i för höga halter.
Zink behövs för flera funktioner i kroppen, bl. a för underhåll av den genetiska koden. Nackdelen med metallen är att den kan förvandlas till zinkpyrition, som i höga halter kan vara farlig för fiskar, kräftdjur och andra vattenlevande organismer när den följer med avloppsvattnet ut i exempelvis, ett vattendrag.

Förekomsten av zinkpartiklar i arbetskläder beror på att zink är mycket användbart i t ex galvaniserade produkter, plåt och mässing – bilplåt, takplåt, fasader, kylskåp, vattenkranar, rörkopplingar, skruvar, beslag mm. (Svenskt Vatten P95, nov 2012).


Recirkulation av vatten.
Vatten har länge betraktats som nära nog gratis, men inte minst under förra sommaren, upptäckte många att det inte längre kan tas för givet. Numera drar man slutsatsen att rent vatten definitivt är en ändlig och viktig resurs, och för Berendsens del som idag återanvänder en del av sitt tvättvatten innebär det att man under några år framåt steg för steg kommer att öka återanvändningen av processvatten.
En viktig miljövinst som innebär att mindre smutsvatten når sjöar och vattendrag.

Varken Stockholm Vatten och Avfall (SVOA) eller något annat kommunalt reningsverk har skyldighet att ta emot annat än vatten av hushållskaraktär. Mycket av det spillvatten som kommer från olika typer av processer har halter av metaller eller andra ämnen/värden som avviker från karaktären på hushållsvatten. I dessa fall ställer man krav på kompletterande rening innan vattnet släpps till kommunernas spillvattennät.

För tillståndspliktiga verksamheter regleras ofta kraven redan i tillståndet, vilka värden spillvattnet från processen skall uppfylla, samt hur provtagning skall ske.


Om Berendsen:

Berendsen är ledande inom textilservice både i Sverige och Europa, och hanterar varje år mer än 75 000 ton arbetskläder, lakan, handdukar, hygienutrustning och mattor åt hotell, restauranger, vårdgivare, industrier och fastighetsägare.

Vi har 70 års erfarenhet av cirkulära hyrlösningar, och genom att äga hela kedjan från design till logistik, tvätt och återvinning kan vi optimera både miljöprestanda och effektivitet.

Berendsen Textil Service AB ingår i Elis, ett börsnoterat franskt bolag. I Sverige är vi 1500 medarbetare och omsätter 2,3 miljarder kronor. Huvudkontoret ligger i Malmö och vi har 26 anläggningar spridda över landet.

i Hofors finns drygt 40 medarbetare.
http://www.berendsen.se

Kontakta gärna Jens och Mikael för mer information:
Jens Hed, platschef jens.hed@elis.com
Mikael Eklund, produktionschef mikael.eklund@elis.com
Horst Mueller

Publicerat via SvenskPress.se av...

Horst Mueller

Tekn.lic. Aktiv pensionär.

Lång industriell erfarenhet. Praktiskt lagd akademiker med general management bakgrund från både internationella och regionala företag.

Här är några exempel:- ... Läs mer

Se alla nyheter »

Grävmaskin på plats för nya reningsverket.

Grävmaskin på plats för nya reningsverket.

Cisternerna lastas av.

Cisternerna lastas av.

Lokalen klar för installation.

Lokalen klar för installation.

Cisternerna flyttas in.

Cisternerna flyttas in.

Cisternerna på plats.

Cisternerna på plats.

Reningsverket på plats.

Reningsverket på plats.

Färdig tillbyggnad.

Färdig tillbyggnad.

Anmäl dig till nyhetsbrevet och bli uppdaterad om det senaste från
Svensk Presstjänst

  • ?
  • ?
  • ?
  • ?
  • ?
  • ?
  • ?

Information: Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse. Genom att fortsätta surfa godkänner du detta. Läs mer

OK