– Vi hjälper till att skriva era nyheter och skicka ut pressrelaser.

Start

– Vi hjälper er att skriva nyheter och skicka ut pressreleaser.

Husgrundsspecialisten - från grundmaterial till nyckelfärdigt hus

Publicerad: 2/7, 2019

Man brukar säga att taket är det viktigaste på huset men då har man nog missat att utan en ordentlig grund på huset så är allt annat av underordnad betydelse. Vi frågar branschveteranen Tobias Danielsson som driver företaget Grund & RadonTeknik om vikten av ett bra grundarbete när man skall bygga hus.

Vem är Tobias Danielsson på Grund & RadonTeknik?
– Jag är en teknik- och miljöintresserad 58-åring som kom in i byggbranschen i början på 80-talet. Först inom olika el- och starkströmsprojekt men senare bygg- och anläggningssidan på bl.a. PEAB, SIAB och NPL.

Vad arbetar du med?
– Nu driver jag ett eget företag, Grund & RadonTeknik som är verksam och specialicerad inom bygg och grund. Vi säljer och levererar grundrelaterat byggmaterial samt konstruktionsritningar över hela Sverige. Vi har även bra källarväggslösningar med marknadens bästa U-värde samt levererar husstommar, antingen nyckelfärdigt eller vädertät stomme.

Hur kom du in i branschen?
– Att jag hamnade i grundbranschen var en kombination av intresse och erbjudande vid rätt tillfälle. Under 90-talet och fram till en bit in i 2000-talet så jobbade jag som fastighetsmäklare och vid besiktningar vid försäljning av villor och fritidshus så fanns nästan alltid en not i besiktningsprotokollet om att grunden var en riskkonstruktion, trots den var torr och fin vid besiktningsögonblicket. Detta väckte min nyfikenhet och jag började då läsa all information och litteratur om grunder som jag kom över även om det inte fanns så mycket från början. 2005 kom jag över ett patent på en energieffektiv grund som utifrån mitt perspektiv slog ut det mesta på marknaden och dessutom testad av allt från stora cellplastleverantörer till Energimyndigheten och andra fukt- och värme specialister inklusive Högskolan i Gävle.
Efter utvecklingen av grunden fanns inget intresse eller möjligheter att få ut den på marknaden och då jag fick förfrågan om att marknadsföra den, så då tog jag det stora klivet in i branschen och lämnade jobbet som fastighetsmäklare. Sedan dess har det rullat på.

Kan du beskriva några erfarenheter som haft betydelse för din utveckling?
– Alla steg jag tagit har absolut varit utvecklande och lärorika. Hela 80-talet var jag anställd som antingen linjemontör på starkströmssidan eller som timmerman inom mark och bygg. I början på 90-talet utbildade jag mig till fastighetsmäklare och startade eget företag och blev därefter anställd bl.a. som kontorschef för att därefter gå vidare både som anställd och egenföretagare inom grund och teknik. Lång väg, men det gör att jag har fått en helhetsbild och erfarenhet i branschen som jag tror inte många har. Allt följer en ”röd tråd” kontakt med privatkunder, byggare, markentreprenörer, investerare, arkitekter, konstruktörer m.m. vilket absolut bidragit till min egen utveckling.

Vad finns det för olika typer av grunder och vilka arbetar ni med?
– Det finns ett antal olika grundlösningar beroende på vad man skall bygga och behovet av att bygga energieffektiv etc. En enklare grundlösning till t.ex. ett förråd har inte samma behov av att vara välisolerad som t.ex .en villa eller annat permanent boende. I första hand ser vi till att grunden uppfyller behovet av att kunna bära den ovanliggande konstruktionen och klarar husets laster. Sedan tittar vi på energi och utseende. Vi sysslar till största delen med isolerade, kvarsittande former som t.ex. L-element. Har kunden stort önskemål om att bygga extra energieffektivt så har vi t.ex. U-min serien att erbjuda. Fabriken vi har är en av de modernaste och mest omställbara linorna på marknaden, så det är inga problem med många specialelement. Efter lång tid i branchen har vi fått stor kunskap och en diger idébank så behöver man speciallösningar är det bara att kontakta oss, vi brukar lösa det mesta.


Vad skall man tänka på när man anlägger en grund?
– I första hand skall marken klara av att bära den tyngd som skall påföras i form av en byggnad. Detta tar man bäst reda på genom att anlita en geotekniker som tar olika markprover. Nästa steg är att se till att själva grunden är anpassad både utefter markens egenskaper samt byggnadens storlek och tyngd. Detta beräknas av en konstruktör. Det som skall beräknas in i husets totala tyngd är, förutom byggnadens punkt och linjelaster, även snö tyngd (snölast) och den vind som den utsätts för, s.k . vindlast. Allt sammanställs och man får då total påfrestning på grunden som konstruktör måste ta hänsyn till. Beräkningarna är viktig så att rätt isolering och armeringkvalitet används. Dessa två huvudkomponenter, tillsammans med betong, finns i massor av olika dimensioner och kvalité och det är lika illa att överdimensionera (dyrt), som att underdimensionera (grunden håller ej). Grunden är ju faktiskt det viktigaste på en byggnad och måste vara väl genomtänkt. Grunden är svår att justera i efterhand och att tex ”tilläggsisolera”, som exemplevis en vind eller yttervägg, är i stort sett omöjligt att göra i efterhand.

Vilka är det vanligaste misstagen som görs?
– Grunden betraktas nog ofta som rätt ”tråkig” så många lägger inte ned den tid som behövs för ett bra grundarbete. Planeringen är viktig. Det kan vara lätt att ”lita” på fel entreprenörer bara för att få en billig grund. Konstruktion och geoteknisk undersökning försöker man i det längsta undvika om inte frågan förs på tal. Att bygga rätt då det gäller radon är också något man slarvar med. Billig lösning går före bra lösning. Många förstår inte att som byggherre är du i slutänden ansvarig trots att någon annan kanske utfört jobbet.

Vad skiljer i grunder till bostadshus, flerfamiljshus och kommersiella fastigheter?
– Egentligen skiljer det inte så mycket, då alla tre grundtyperna kräver samma förarbeten då det gäller markförhållanden och konstruktion. Det som skiljer är i så fall tanken kring energi. Kommersiella plattor är oftast sämre isolerad, då energifrågan blir mer komplex och olika utrymmen kanske kräver olika uppvärmnings lösningar. Då man bygger flerfamiljshus måste man även tänka mer på bl.a. ljudkrav så att ljud inte får fortplanta sig i betongen mellan lägenheterna.

Vilka typer av kunder skall vända sig till just er och varför?
– Det blir mycket privatbyggare samt små och mellanstora byggföretag som vänder sig till mig, men alla som behöver hjälp med rådgivning samt material, är naturligtvis välkomna.

Vad levererar du för tjänster?
– Allt från grundmaterial som kantbalk, isolering, armering med tillbehör. Du kan även köpa konstruktionshandlingar, golvvärme och radonduk, för bästa radonskydd. Nytt är att vi även kan leverera allt från vädertät husstomme till nyckelfärdigt alternativ. Fabriken vi anlitar är mycket modern och har du bara en ritning, så kan vi bygga vilket hus som helst, oftast snabbast på marknaden!


Namn: Tobias Danielsson
Titel: Byggsäljare och ägare Grund & RadonTeknik
Ålder: 58 år
Bor: Norrtälje
Familj: Fru, två hundar, 3 stycken utflugna barn och 5 stycken barnbarn.Om Grund & RadonTeknik
Vi är ett rikstäckande företag som i huvudsak levererar grundmaterial, från fabrik direkt till arbetsplats, utan mellanhänder. De erbjuder grundlösningar till de flesta förekommande byggnaderna på marknaden, allt från villa, fritidshus, garage, samt hall och industri. Med konstruktionsritning och ansvarsförsäkring. De levererar allt från kantelement, cellplast, armering och golvvärme m.m.

Grund & RadonTeknik erbjuder även lösningar för källarvägg, mellanbjälklag samt energieffektiva grundlösningar. Naturligtvis vill ni bygga radonfritt, även här har vi mångårig erfarenhet och erbjuder bästa lösningen. Ett samtal och offert, är alltid gratis!

Har ni funderingar kring t.ex. energieffektiva grunder, radonlösningar tätskikt mot källarmur, golvvärme eller t.o.m. behöver hjälp med hela eller del av huset, så är ni välkomna att kontakta oss på Grund- & Radonteknik för offert och rådgivning.

För mer information se:
http://grundradonteknik.se

Kontakt:
Telefon: 070-111 04 47
E-post: tobias@grundradonteknik.se


Artikeln är publicerad i den här och flera nyhetskanaler av den svenska presstjänsten Presstjänst - den svenska skrivbyrån för företag och organisationer. Vill ni ha hjälp med att skriva era nyheter samt publicerade och distribuerade till flera svenska nyhetstjänster, journalister och nättidningar? Vänd er då till http://www.presstjanst.se i samarbete med http://www.svenskpress.se
Presstjänst

Publicerat via SvenskPress.se av...

Presstjänst

Presstjänst är en svensk skrivbyrå och presstjänst som hjälper företag och organisationer att nå ut med sina nyheter. Från enkla nyhetsuppdateringar till att vi formulerar, publicerar och distribuerar... Läs mer

Se alla nyheter »

Anmäl dig till nyhetsbrevet och bli uppdaterad om det senaste från
Svensk Presstjänst

  • ?
  • ?
  • ?
  • ?
  • ?
  • ?
  • ?

Information: Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse. Genom att fortsätta surfa godkänner du detta. Läs mer

OK