– Vi hjälper till att skriva era nyheter och skicka ut pressrelaser.

Start

– Vi hjälper er att skriva nyheter och skicka ut pressreleaser.

Gilla jobbskaparna och slakta heliga kor

Publicerad: 10/4, 2018

Vår region står med ett stort rekryteringsgap, samtidigt som företagen efterfrågar personal i ökande omfattning är arbetslösheten skyhög. Det krävs offensiva reformer för att lösa problemet. Jobbfrågan måste högst upp på dagordningen inför valrörelsen!

Utmaningarna på vår regions arbetsmarknad är tudelad: å ena sidan råder en tydlig arbetskraftsbrist – enbart på Arbetsförmedlingens Platsbank finns nästan 2 500 lediga jobb registrerade (februari 2018). Å andra sidan är arbetslösheten alltjämt hög och särskilt påtaglig bland unga och utrikes födda.

Det låter ibland i debatten som om ungdomsarbetslösheten är löst. Det är inte sant! Enligt statistik från SCB, på beställning av Svenskt Näringsliv, uppgår arbetslösheten bland unga mellan 15-24 år till hela 21 procent i vår region. Och antalet inskrivna utomeuropeiskt födda ungdomar ligger på nästan 1 500 personer, enligt Arbetsförmedlingens verksamhetsstatistik. Det är en marginell minskning jämfört med förra året.

Åtgärderna under innevarande mandatperiod har heller inte lyft. Det finns endast 33 traineejobb i hela Gävleborgs län, trots löften om tusentals platser över hela landet. Det är också för tidigt att säga något om kvalitén i det ökande antalet fullt subventionerade ”extratjänsterna” i kommunernas verksamheter, som redovisades i SVT Gävleborg i slutet av januari i år.

Inför stundande valrörelse vill vi se en rejäl debatt om riktiga jobbreformer. Här efterlyser vi en inriktning som möjliggör för riktiga jobb, i riktiga företag. LAS behöver reformeras. Yrkesutbildningarna behöver snäppas upp. Drivkrafterna till arbete måste stärkas genom tydligare kontroller i arbetslöshetsunderstödet.

Samtidigt måste en del heliga kor slaktas. Ett exempel är Arbetsförmedlingen (AF). Myndigheten lider av stora förtroendeproblem och våra medlemsföretag vittnar om betydande problem i kontakter med myndigheten, trots åratal av internt reformarbete. Även värdet av AF som rekryteringskanal kan ifrågasättas: endast fem procent av inskrivna arbetslösa får jobb genom information från en arbetsförmedlare.

Företagens villkor är grunden för att komma åt regionens strukturella arbetslöshet. Då måste verkningsfulla reformer komma på plats. Därför vill jag uppmana de listade politikerna till att gilla jobbskaparna och samtidigt våga slakta en del heliga kor.

Lotta Petterson
Regionchef Svenskt Näringsliv
Svenskt Näringsliv

Publicerat via SvenskPress.se av...

Svenskt Näringsliv

Svenskt Näringslivs vision lyder: ”Företagsamma människor och konkurrenskraftiga företag i gemenskap leder Sverige till ökat välstånd”.

Svenskt Näringsliv är företagens företrädare i Sverige. Vårt ... Läs mer

Se alla nyheter »

Anmäl dig till nyhetsbrevet och bli uppdaterad om det senaste från
Svensk Presstjänst

  • ?
  • ?
  • ?
  • ?
  • ?
  • ?
  • ?

Information: Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse. Genom att fortsätta surfa godkänner du detta. Läs mer

OK