– Vi hjälper till att skriva era nyheter och skicka ut pressrelaser.

Start

– Vi hjälper er att skriva nyheter och skicka ut pressreleaser.

Foto: Gävle kommun

Foto: Gävle kommun

Gävle kommun satsar på ny näringslivsorganisation

Publicerad: 8/6, 2018

Alliansens Gävle satsar på att förbättra företagsklimatet i kommunen och som ett led i den satsningen beslutade Kommunfullmäktige den 28 maj att näringslivsavdelningen placeras direkt under kommunstyrelsen. I och med det flyttas det strategiska ansvaret för näringslivsfrågor över från Näringslivs- och arbetsmarknadsnämnden till kommunstyrelsen, vilket även gäller frågor om strategiskt samarbete med universitet och högskolor.

Ansvaret för näringslivspolitiken och de strategiska näringslivsfrågorna ska tillsammans med det strategiska ansvaret för samarbetet med universitet och högskolor föras över till kommunstyrelsen. Näringslivsfrågorna omfattar alla delar som är kopplade till näringslivsutveckling, vilket tidigare hanterades inom näringslivs- och arbetsmarknadsnämnden.
I och med förändringen blir näringslivschefen Johan Tunhult direkt underställd kommunstyrelsen. Den nya organisationen ska vara igång från den 1/1 2019.
- Mina ansvarsområden kommer att tydliggöras under processen kring ny Förvaltningsorganisation, säger Johan Tunhult.Det finns idag inget som indikerar på en förändring när det gäller mina ansvarsområden.
Några röster om förändringen:
Patrik Stenvard (M), ordförande kommunstyrelsen, Gävle kommun:
- Det känns bra att vi nu återigen samlar de viktiga näringslivsfrågorna på samma ställe, då gör vi det möjligt att kraftsamla kommunens resurser på ett bättre sätt.
Riksdagsman Lars Beckman (M):
- Alliansen i Gävle prioriterar att förbättra företagsklimatet i Gävle. Genom att placera näringslivsavdelningen nära kommunledningen så kommer det viktiga arbete som näringslivschefen gör tillsammans med sina medarbetare att ges en större tyngd i det vardagliga arbetet. Gävle har för hög arbetslöshet och när företagsklimatet förbättras så kommer arbetslösheten att minska. I kommuner där företagsklimatet ligger i topp är den ekonomiska tillväxten högre, arbetslösheten lägre och kommunalskatten väsentligt lägre. Arbetet med att förbättra företagsklimatet har bara börjat i Gävle kommun och det måste intensifieras efter valet.
Johan Tunhult, Näringslivs- & Turistchef
- Jag ser positivt på förändringen då det blir tydligt var de politiska besluten fattas när det gäller näringslivsrelaterade frågor.
Eva Cooper, Regionchef Gävleborg, Företagarna:
- Min förhoppning är att omorganisationen leder till att näringslivsperspektivet genomsyrar en större del av Gävle kommuns organisation, och inte stanna vid de avdelningar som har ett särskilt ansvar för företagskontakter. När företagare, politiker och tjänstemän tidigare i vår spelade Samspelet för ett bättre näringslivsklimat framkom det tydligt att Gävle kommun behöver jobba tillsammans istället för den stuprörsorganisation som finns idag. Genom att flytta näringslivsfrågorna till kommunstyrelsen motverkar man förhoppningsvis stuprören. Vidare är det positivt att även strategisk samverkan med högskolor och universitet också blir kommunstyrelsens ansvar. Det finns givetvis en hel del beröringspunkter mellan näringsliv och akademi. Däremot står inte de beröringspunkterna för hela lösningen när det gäller utmaningarna med kompetensförsörjning, vilket politiker ibland kan ha en tendens till att tro.
Lotta Petterson, Regionchef Svenskt Näringsliv
- Utifrån vår erfarenhet kan vi inte se att själva organsationen skulle vara tongivande för att förbättra företagsklimatet. Däremot om en förändring byggs över den politiska blockgränsen, genererar det ett större fokus på företagen och ger ett närmare samarbete mellan kommun och företagen är det positivt.
Ralph Brodin, ordförande för Brynäs Företagarförening:
– Med den nya organisationen får näringslivskontoret direkt kontakt med den politiska ledningen, vilket jag tror är nödvändigt för att snabbare kunna fatta viktiga beslut. Men det behövs mer om företagsklimatet ska förbättras. Men det behövs mer om företagsklimatet ska förbättras. De som idag leder de förvaltningar, som misslyckats med att förändra personalens attityder och inte klarat av att förbättra serviceinriktning, förenkla hantering och öka samförstånd i dialogen med företagen, borde fundera på att förändra sitt arbete. Sedan bör man nog ta ett helhetsgrepp och börja förnyelsearbetet i ledarskapet om det skall bli trovärdigt med satsningen för ett bättre näringslivsklimat.
Torbjörn Edlund Marketing Consultant

Publicerat via SvenskPress.se av...

Torbjörn Edlund Marketing Consultant

Jobbar som säljagent och skribent för Gestrike Media.
Säljagent: arbetar för att skapa avtal som är bra för båda parter.
Skribent: försöker skriva så att alla skall kunna förstå även komplicerade hä... Läs mer

Se alla nyheter »

Patrik Stenvard

Patrik Stenvard

Lars Beckman

Lars Beckman

Eva Cooper

Eva Cooper

Lotta Pettersson

Lotta Pettersson

Ralph Brodin

Ralph Brodin

Johan Tunhult

Johan Tunhult

Anmäl dig till nyhetsbrevet och bli uppdaterad om det senaste från
Svensk Presstjänst

  • ?
  • ?
  • ?
  • ?
  • ?
  • ?
  • ?

Information: Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse. Genom att fortsätta surfa godkänner du detta. Läs mer

OK