– Vi hjälper till att skriva era nyheter och skicka ut pressrelaser.

Start

– Vi hjälper er att skriva nyheter och skicka ut pressreleaser.

presstjanst
Neutraliseringsjobb

Neutraliseringsjobb

Full fart framåt på Projekt Spårteknik UH

Publicerad: 23/1, 2018

Målet för förstudien är en
Plan för utveckling av metoder och maskiner
lämpade för snabba och effektiva insatser av lättare slag,
när det gäller reparationer och förebyggande underhåll
utefter järnvägsspåren.
Här kommer Startmötesanteckningarna i sammandrag:

Tid:
Den 23 januari 2018 kl 10 – 11

Plats:
Infranord Region Mitt AB, Ruddammsgatan 2, 803 20 Gävle (Centralt i Gävle)

Deltagare:
Enligt bifogad deltagarlista.

Noteringar:

Mikael Åstrand
Informerade om förstudiens mål och innehåll. Se bifogade sammandrag av presentationen.
Vidare tog Mikael bl a upp vikten av att vi snabbt får in svaren på den utskickade enkäten, som har gått ut till ett 50-tal entreprenörer från Trafikverkets lista.

Otto Nilsson
Tog bl a upp det starka önskemålet om att dels få tid för service och underhåll av spårsystemen, som oftast måste ske i konkurrens med pågående trafik på spåren, och dels att dessa insatser måste ske mycket snabbt och effektivt för att undvika långa stopp i trafiken.

Anders Nygårds
Efterlyste bl a en långsiktig Master Underhållsplan för hela järnvägssystemet.

Trafikverket har i sin utvecklingsportfölj ett projekt som handlar om hur Trafikverket skall planera underhållet.

Se bilagan LTU UH-Planering, som knyter an till Otto´s önskemål.

Ett resultat från Huvudprojektet Spårteknik UH skulle ev. kunna vara underlag för en första ansats till en sådan Master Underhållsplan.

Roine Andersson
Påpekade bl a behoven av skydd och isolering för el- och telekablar samt mera varaktiga och stabila lösningar för kontaktledningar och deras upphängning.

Ulf Lindberg
Efterlyste statistik över personskador i samband med underhållsarbeten, som ett sätt att ringa in problemområden som måste åtgärdas.

Mikael och Otto åtog sig att undersöka detta närmare.

Joakim Helmbrant
Informerade om HiGs möjligheter att medverka i kommande följeforskning och expertinsatser för att förebygga hälsorisker och arbetsskador.

Tony Eklöv
Berättade om det planerade genomförandet av Delprojektet ”Säker arbetsplats vid spåret vid UH” och efterlyste gällande säkerhetsföreskrifter och gällande standard för de kommande och då aktuella arbetsmomenten.

Tony presenterade en tydlig arbetsgång för arbetet i delprojektet, som med viss anpassning kan fungera i flera av delprojekten.
Se nedan och bifogad bild Tonys exempel.

1. Genomgång av entreprenörernas enkätsvar och eventuella förslag. Detta kommer att resultera i ett urval av genomförbara delprojekt.

2. Studiebesök på en av Infranords anläggningar samt på några underhållsinsatser ute längs rälsen.

3. Insamling av teknisk dokumentation på de utvalda objekten.

4. Val av 1–2 delprojekt att arbeta vidare med.

5. I utvalda delprojekt genomarbeta ett tekniskt förslag på förändring med tanke på personsäkerhet.

6. I utvalda delprojekt göra en kostnadsuppskattning samt tidplan för genomförandet.

7. Skapa rapport över delprojekten innehållande teknisk beskrivning av dagens anläggning samt det tekniska förslagets fördelar.
Rapporterna innehåller även kostnad samt tidplan för genomförandet.


Hör av er om jag glömt något viktigt!

Entreprenörer och branschfolk!
Skicka gärna kommentarer och uppslag till:

sparteknikuh@gmail.com

eller ring 0768-783 165

Vid pennan / Horst


Horst Mueller
Projekt Spårteknik UH
Infranord Region Mitt AB

Publicerat via SvenskPress.se av...

Infranord Region Mitt AB

Förstudiens syfte är att sammanställa underlag och bedöma hur stora effektiviseringsvinster, som kan förväntas av huvudprojektets genomförande. Förslag till delprojekt att ingå i Huvudprojektet och pr... Läs mer

Se alla nyheter »

Mikaels presentation 1(2)

Mikaels presentation 1(2)

LTU UH-Planering

LTU UH-Planering

Tonys Exempel

Tonys Exempel

Mikaels presentation 2(2)

Mikaels presentation 2(2)

Deltagarlista

Deltagarlista

Anmäl dig till nyhetsbrevet och bli uppdaterad om det senaste från
Svensk Presstjänst

  • ?
  • ?
  • ?
  • ?
  • ?
  • ?
  • ?

Om cookies och datainsamling

Enligt lagen om elektronisk kommunikation, som trädde i kraft den 25 juli 2003, ska alla som besöker en webbplats med cookies få information om att webbplatsen innehåller cookies, vad dessa används till och hur cookies kan undvikas. Vår webbplats är skapad med publiceringssystemet Yodo, och använder sig av så kallade "tillfälliga cookies" eller "session-cookies" som lagras tillfälligt och försvinner när du stänger ned din webbläsare.

Ifall du loggar in till vår webbplats, så används även så kallade "varaktiga cookies", som sparas på din dator i upp till trettio dagar, eller tills dess att du själv raderar dem. En varaktig cookie används också för att komma ihåg ifall du valt att stänga den ruta som informerar om att cookies används på webbplatsen.

Cookies används dels för att optimera webbplatsens funktion och anpassa den efter dina önskemål, dels för att kunna analysera statistik så att vi kan göra webbplatsen bättre för dig som besökare och kund. Webbplatsens funktionalitet är dock ofta, till viss del, beroende av tillfälliga cookies (exempelvis för att du ska kunna lägga artiklar i varukorgen, genomföra köp, för att du ska kunna hålla dig inloggad, eller för att förhindra spam i kontaktformulär).

Om du vill undvika cookies kan du konfigurera din webbläsare så att cookiefilerna inte laddas ner i din dator. Tillfälliga cookies är, som ovan framgått, dock nödvändiga för att navigera på vår webbplats.

Den data som lagras i våra cookies används endast för att rent tekniskt kunna möjliggöra användandet av våra tjänster. Vi sparar ingen personlig information i cookies på besökarens dator.

Utöver våra egna cookies så kan förstapartscookies från Google Analytics 4 (i enlighet med rådande GDPR-lagar) förekomma. Detta för att spara besöksstatistik, i syfte att kunna optimera vår webbplats och närvaro på nätet.

Ja eller Nej till cookies?

Du kan själv acceptera att ta emot cookies eller inte. Webbläsare som Internet Explorer, Firefox, Safari, Chrome och Opera tar emot cookies automatiskt, men du kan ändra dina personliga inställningar så att du inte accepterar Cookies. Om du väljer att stänga av möjligheten att ta emot cookies så kommer många webbplatser inte kunna ses eller utnyttjas maximalt.

Hur stoppar jag cookies?

Din webbläsare ger dig möjlighet att blockera cookies. Olika webbläsare och versioner av webbläsare fungerar på olika sätt, och kan skija sig åt i hur man ändrar dessa inställningar. Nedan finns länkar till instruktioner för några av de vanligaste webbläsarna:

Datainsamling och datalagring

Webbplatsen kan använda sig av Google Analytics och liknande tjänster för att samla in data om ditt besök på webbplatsen. Ingen personlig data sparas, utan endast information om själva besöket i sig, det vill säga länkklick, sidvisningar, hur länge en viss sida har visats och liknande. Informationen kan användas av oss för att analysera hur besökare använder vår hemsida, samt för att i framtiden kunna förbättra och optimera innehåll och funktion på hemsidan. Informationen kan också användas av Google (eller motsvarande leverantör) för att optimera information och annonser, så att du får mer relevanta/personliga sökträffar eller annonser i leverantörens övriga tjänster.

Har du vidare funderingar kring hur cookies och datainsamling används på vår webbplats, vänligen kontakta oss!

Stäng

Denna webbplats använder cookies
Vi använder cookies och datainsamling i enlighet med rådande GDPR-lagstiftning för funktion och bästa möjliga upplevelse för den här webbplatsen.
Du behöver godkänna detta som besökare - Läs mer här »

Acceptera alla Endast nödvändiga