– Vi hjälper till att skriva era nyheter och skicka ut pressrelaser.

Start

– Vi hjälper er att skriva nyheter och skicka ut pressreleaser.

Hildur Olsson i affären i källaren på gamla Folkets Hus

Hildur Olsson i affären i källaren på gamla Folkets Hus

Folkets Hus – byggnader för allvar, fest och handel

Publicerad: 22/10, 2021

Efter en längre tids uppehåll av olika anledningar återkommer jag nu regelbundet med artiklar och kommer så småningom att presentera en professionell medarbetare. Jag skall försöka blanda nutid och dåtid efter bästa förmåga och även spegla vad som jag kommer i kontakt med både i Sverige och i Spanien, som jag förhoppningsvis kommer att visats i under vinterhalvåret om inte coronan lägger hinder i vägen.
I nedanstående artikel beskriver jag en verksamhet som många människor har kommit i kontakt med både förr och nu. Välkomna till en som jag hoppas trevlig och givande läsning. Vill ni deltaga med egna artiklar är ni välkomna på epost kentchristensson@gmail.com

På Sotenäset har det funnits ett antal Folkets Hus, men numera finns det bara Folkets Hus i Hunnebostrand och Kungshamn. I Hunnebostrand har föreningen, som äger fastigheten, fortfarande namnet Folkets Hus, men officiellt heter det Hav och Land samt är kommunens kulturhus. Det är sannolikt ett tecken på att arbetarrörelsens socialdemokratiska del vill hålla fast vid ett namn och en symbol. I Kungshamn heter det ”Folkets Hus”

Enligt Wikipedia är ”Arbetarrörelsen” ett samlingsnamn för den folkrörelse som företräder arbetarklassen och samlar denna politiskt och fackligt. Arbetarrörelsen har främst uppkommit efter den industriella revolutionen på 1700-talet, vilket gjorde att den först uppstod i Europa och sedan spreds allt eftersom industrialiseringen utvidgades.

Arbetarrörelsen i Sverige utvecklade olika organisationer. Det socialdemokratiska partiet, som varit det största arbetarpartiet i Sverige, hade sina arbetarkommuner, SAP, och sitt ungdomsförbund SSU. De hade sina kursgårdar, folkhögskolor och studieförbund. Konstfrämjandet var en del av arbetarrörelsens ambition att integrera konsten i sin politiska gärning.

Fackligt samlades ett stort antal fackförbund i Landsorganisationen LO med sina olika studieorganisationer. När det gällde handeln var det främst Kooperativa förbundet med sina olika organisationer och företag, som skulle främja arbetarrörelsens intressen. 

I Folkets Hus samlades arbetarna för möten och fester. Ofta var en konsumaffär inrymd i byggnaden. På Sotenäset fanns Folkets Hus i Tossene, I Håle, på Bohus Malmön, i Ulebergshamn, i Hunnebostrand och i Kungshamn.

Folkets Hus i Tossene håller på att förfalla, i Håle har det rivits och ersatts med bostadshus, På Bohus Malmön finns det kvar, i Ulebergshamn har det byggts om till bostäder, i Hunnebostrand har det ursprungliga huset blivit bostäder och ersatts av Hav och Land. Det är endast i Kungshamn, som det ursprungliga Folkets Hus finns kvar.

Varje Folkets hus har givetvis sin historia, men det skulle föra alldeles för långt att i detta sammanhang göra en fullständig beskrivning. Vi har valt att se närmare på historien kring Hunnebostrands Folkets Hus, med tanke på hur det har förgrenats på olika sätt.

Det ursprungliga Folkets Hus i Hunnebostrand var beläget vid Torget och rymde förutom möteslokaler även lokaler för Konsum (Kooperativa) Det påbörjades under 1908, invigdes 1909 och togs i bruk 1910. År 1911 öppnade Kooperativa föreningen Trygg affär och föreståndare blev Henrik Karlsson, som senare efterträddes av Erik ”Hallon” Mattsson..

Föreningen förvärvade 1919 fastigheten på Hunnebovägen 8 och byggde ny handelsfastighet ”Södra Konsum” Butiken stängdes i mitten av 1960-talet och fastigheten är numera fritidsbostad.

 

1923 fick föreningen dålig ekonomi och anslöt sig till Svenska Hushållsföreningen. Därefter ingick i MBK ”Mellersta Bohuskustens Konsumtionsförening” som hade sitt kontor i fastigheten på Torggatan 3. MBK ombildades och blev ”Konsum Bohuslän Dal”.

 

Torggatan 3, Hunnebostrands Hotell förvärvades och huset revs.  I slutet av 1920-talet byggdes nya lokaler och Konsum flyttar in 1930. I andra våningen på konsumfastighetens östra del inrymdes tandläkarmottagning och sjukkassa. I andra våningen fanns också lägenheter både för konsumföreståndaren, tandläkare m fl.

 

1982 revs den gamla konsumbyggnaden och en ny uppfördes på samma plats. Den invigdes 1983. Byggnaden revs 2008 och ett privat hyreshus finns nu på platsen.

 

1996 flyttade Konsum till de nuvarande lokalerna på Torggatan 19 där Fyren tidigare hade haft sin verksamhet.

 

Tidigt hade Folkets Hus stora sal A-salen använts för biografföreställningar och 1920 inrättades en fast biograf. Den verksamheten fortsatte under hela tiden fram tills att den övergick till kulturhuset Hav och Land, som invigdes 1 mars 1996.

En ny gren av arbetarrörelsen i Hunnebostrand blev Folkets Park, som invigdes 1933 och i anslutning till det anlades tennisbanan.

Folkparken var inhägnad med högt stängsel och entrèn var pampig med två ingångar med svängkors på vardera sidan av två större portar, som medgav större transporter ut och in i parken.

Inne i parken fanns en dansrotunda och en kafèbyggnad samt mindre byggnader för tombola, pilkastning, luftgevärsskytte, lotteriförsäljning mm

Dansrotundan brann 1963 och ersattes av en futuristisk dansbana och utomhusscen. Ett antal större träd förstördes också vid branden. Vi som upplevde den gamla dansrotundan har väl aldrig riktigt uppskattat de nya byggnaderna.

I en kommande artikel skall jag presentera ett bildmaterial, som speglar övriga byggnader och anläggningar. I denna som ni ser presenteras Konsum.

Ett stort tack till  Hunnebostrands Bildarkiv för bilder och till Christian Eklund för faktauppgifter.

Läs fler artiklar i Svensk Press.se

 

Fjordar och Folk

Publicerat via SvenskPress.se av...

Fjordar och Folk

Fjordar och Folk är en webbtidning för Sotenäs med omnejd, som speglar natur och kultur ur olika synvinklar. Den vänder sig till alla och är partipolitiskt oberoende, men kan spegla olika samhällsfråg... Läs mer

Se alla nyheter »

Föreståndaren Avert Andersson lämnar en presentkartong till Sofia Mattson (Stätte Soffi)

Föreståndaren Avert Andersson lämnar en presentkartong till Sofia Mattson (Stätte Soffi)

Personalen i affären vid torget 1946. Gunvor Svensson (Baxford) tvåa från vänster

Personalen i affären vid torget 1946. Gunvor Svensson (Baxford) tvåa från vänster

Konsum i Ulebergshamn

Konsum i Ulebergshamn

Olle Olsson på sin lastbil. (Olle på hotellet)

Olle Olsson på sin lastbil. (Olle på hotellet)

Anmäl dig till nyhetsbrevet och bli uppdaterad om det senaste från
Svensk Presstjänst

  • ?
  • ?
  • ?
  • ?
  • ?
  • ?
  • ?

Information: Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse. Genom att fortsätta surfa godkänner du detta. Läs mer

OK