– Vi hjälper till att skriva era nyheter och skicka ut pressrelaser.

Start

– Vi hjälper er att skriva nyheter och skicka ut pressreleaser.

Foto: Verisure

Foto: Verisure

Fler poliser behövs i Gävleborg

Publicerad: 20/6, 2018

Sverige har idag det lägsta antalet poliser sedan 2009. Det beror bland annat på att rekordmånga poliser valt att lämna yrket i förtid. Samtidigt står hundratals platser tomma på polisutbildningen. För att komma tillrätta med trygghetsproblemen och brottsligheten är det helt nödvändigt att antalet poliser bli fler i hela landet och i synnerhet i Gävleborg.

Enligt Brottsförebyggande Rådets Nationella trygghetsundersökning 2017 uppger 15 procent av de tillfrågade i Gävleborg att man har utsatts för någon typ av brott mot egendom. I Gävleborg har man varit särskilt utsatt för egendomsbrott i och med att stöldligor riktat in sig på vårt område.
Polisen i Gävleborg varnade nyligen båtägare för båtstölder eftersom det är högsäsong för stölder av båtmotorer och båtar i början och slutet av båtsäsongen. I region Mitt, där Gävleborg ingår, har redan 34 båtmotorer stulits i år.
Dessutom blir våldet allt grövre och i Polisregion Mitt har under de senaste två åren haft mer än dubbelt så många mord som genomsnittet från tidigare år. Därutöver har antalet skjutningar ökat kraftigt. Enligt Polismyndighetens statistik skedde förra året (2017) 38 skjutningar i regionen, vilket ledde till att fyra dog och 17 skadades.
– Det är oroväckande att skjutningarna allt oftare sker på offentliga platser där oskyldiga människor riskerar att drabbas, säger Lars Beckman, riksdagsledamot (M).
Med anledning av de här problemen arbetar Polisregion Mitt intensivt med en långsiktig satsning riktad mot grov och organiserad brottslighet, Operation Lynx. Det innebär att delar av regionens resurser regelbundet samlas och gör kraftfulla riktade insatser. Det har resulterat i att man kunnat beslagta stora mängder vapen, sprängämnen och narkotika kopplat till grov brottslighet.
Men enligt Polismyndigheten själv har man tyvärr inte tillräckligt med resurser för att möta den stora omfattningen av kriminalitet, som har utvecklats de senaste åren. Man menar att det krävs betydligt fler anställda och dessutom nya arbetsmetoder för att kunna jobba mer effektivt jämfört med de resurser som finns idag. Enligt den senaste statistiken har Polisregion Mitt 2 015 anställda, varav 1 442 är poliser. Under perioden januari till mars 2018 har 24 polisanställda i regionen valt att lämna yrket, varav 16 av andra skäl än pensionen.
- Polisen ska ha det grundläggande ansvaret för att upprätthålla lag och ordning, säger Lars Beckman. En omfattande satsning på polisen är dock inte tillräcklig för att möta dagens trygghetsproblem i Gävleborg.
Ordningsvakter bidrar redan idag till ett tryggare samhälle, men det finns anledning att använda ordningsvakter på ett mer effektivt sätt. Utgångspunkten i dagens regelverk är att ordningsvakter endast kan förordnas för att upprätthålla allmän ordning på avgränsade områden eller på vissa särskilt angivna platser.
- För att kunna lösa de här problemen föreslår Moderaterna viktiga åtgärder, säger Lars Beckman.
1. Resurser för fler polisanställda i Gävleborg
Moderaterna vill stärka Polismyndigheten med 10 000 fler polisanställda i Sverige till år 2024.
En sådan satsning skulle innebära ett tillskott på drygt 700 nya polisanställda i Polisregion Mitt och i Gävleborg skulle det handla om 220 nya polisanställda, varav 140 poliser.
2. Åtgärder för att locka fler till polisyrket och fler att stanna kvar inom Polisen
Utöver utökade resurser krävs också åtgärder för att behålla poliser i yrket och locka betydligt fler kvalificerade sökande till polisutbildning.
Det främsta skälet till de många polisavgångarna är lönenivån. Moderaterna vill därför tillföra resurser som skulle möjliggöra en höjning av polisernas löner med i snitt 3 000 kronor i månaden. Detta skulle innebära en rejäl ökning av polisyrkets attraktivitet och göra det enklare för myndigheten att konkurrera med andra arbetsgivare.
- För att locka fler kvalificerade sökanden till polisutbildningen vill Moderaterna att den som går utbildningen ska få sina studielån avskrivna efter fem år i tjänst, säger Lars Beckman.
Moderaterna vill också att polisutbildningen ska ske i flera delar av landet och att rekryteringen dessutom genomföras mer aktivt över hela landet och med ett tydligt uppsökande syfte för att förmå fler att söka polisutbildningen.
3. Kommunala ordningsvakter ska kunna tjänstgöra i en hel kommun
Moderaterna vill också ändra i lagstiftningen så att det skapas en möjlighet att ge ordningsvakter ett generellt förordnande att medverka till att upprätthålla allmän ordning inom ett större område på offentliga platser inom exempelvis en hel kommuns geografiska område.
- Det skulle innebära att kommuner som Gävle skulle ha möjlighet att anställa ordningsvakter, som har till uppgift att, under Polisens ledning, bidra till att upprätthålla allmän ordning på offentliga platser i hela kommunen, avslutar Lars Beckman.
Vad säger man på Verisure, som erbjuder larm till villa- och fritidshusägare, om att öka tryggheten genom ökad polisnärvaro?
- Vi tycker givetvis att antalet poliser är en viktig samhällsfråga men ser också att det kommer ta lång tid innan det blir verklighet, säger Theres Lakso, kommunikationschef på Verisure. Därför skulle vi gärna se att politikerna tittade på en lösning där fler har möjlighet att trygga sitt hem genom att för privatpersoner införa ett trygghetsavdrag för larminstallationer.

Text: Torbjörn Edlund, skribent
Lars Beckman, riksdagsman (m)

Publicerat via SvenskPress.se av...

Lars Beckman, riksdagsman (m)

Lars Beckman är invald i riksdagen för Moderaterna i Gävleborg.
Den som vill följa Lars Beckmans blogg kan också prenumerera på inläggen så blir man automatiskt uppdaterad!
Kolla på http://www.lars... Läs mer

Se alla nyheter »

Foto: Polisen

Foto: Polisen

Lars Beckman, riksdagsman (M)

Lars Beckman, riksdagsman (M)

Anmäl dig till nyhetsbrevet och bli uppdaterad om det senaste från
Svensk Presstjänst

  • ?
  • ?
  • ?
  • ?
  • ?
  • ?
  • ?

Information: Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse. Genom att fortsätta surfa godkänner du detta. Läs mer

OK