– Vi hjälper till att skriva era nyheter och skicka ut pressrelaser.

Start

– Vi hjälper er att skriva nyheter och skicka ut pressreleaser.

DNA-modellen beskriver att allt hänger ihop

DNA-modellen beskriver att allt hänger ihop

Ett hjärtligt bemötande

Publicerad: 14/10, 2019

I leaderprojektet "Det goda värdskapet för ett hållbart natur och kulturarv" spelade projektledaren Helene Andersson en avgörande roll i utformningen av slutrapporten. Fjordar och Folk har bett henne utforma en artikel för att särskilt belysa vikten av värdskapet. På många håll och i olika verksamheter finner vi många brister och vår förhoppning är att vårt fokus på värdskapet skall leda till förbättringar.

Ett bra värdskap beskrivs ofta så här:
 
-      Värdskap är konsten att få människor att känna sig välkomna.
-      Värdskap är att se dem vi möter som våra gäster oavsett om de är kunder, kommuninvånare, patienter eller kollegor.
-      Ett gott värdskap rymmer begrepp som service, bemötande, kvalitet och gästfrihet.
 
Man vet att när ett gott värdskap präglar verksamheten attraherar man även talanger, eldsjälar, utvecklare, ambassadörer, inspiratörer, samarbetspartners och besökare till sin plats. Även verksamheterna själva är beroende av en välkomnande kultur.  En välkomnande verksamhet ger erkänt goda förutsättningar för att skapa kreativitet och effektivitet.
 
En förändrad arbetsmarknad, där smart teknik hjälper oss att förstå vad besökare vill ha och vi får möjligheter att erbjuda digitala lösningar, ger oss möjligheter att utveckla det som tidigare inte hanns med; mer kvalitetstid till värdskapet. Att kunna ta hand om våra besökare på ett sätt som robotar ännu inte kan ersätta; genom ett personligt mänskligt värdskap.
 
Allt detta kan låta självklart och det är lätt att förstå vinsterna i att ge ett gott värdskap, ändå möts vi ibland av miljöer som verkar vara beredda på allt annat än mötet med en människa. Det kan skilja mycket på bemötandet i olika kommunhus, butiker och andra platser där man är beroende av hur besökaren upplever servicen.
 
Hur kan vi bli bättre på att ge ett gott värdskap? Kanske en värdskapsutbildning kan vara bra att arbeta med i er kommun:
 
Alla i kommunen som möter lokalbefolkningen och turister på olika sätt är värdar för er kommun och bör få gå på en heldagsträff.
Det finns digitala värdskapsutbildningar, som kan laddas ner av den som vill hålla i utbildningsdagen, där man får verktyg som stödjer er i värdskapsarbetet.
I slutet bör man dela ut ett intyg/diplom som man kan vara stolt över. Kanske ni även då kan erbjuda (till ett reducerat pris) en T-shirt, keps eller märke med texten: ”Ask me - I’m a local” som kan användas vid behov.
Vi tror att man måste börja tänka nytt på ett nytt sätt och våga tänka över tidigare satta gränser och ramar. Att börja ta bort ohållbara regelverk. Vi tror att det är möjligt - om man gör det tillsammans.
 
Man kan läsa mer om ett gott värdskap i den Leaderrapport vi har skapat. Rapporten kom till för att vi tror på att när naturen blir en förhöjd upplevelse, där man tar hänsyn till besökarens egna förutsättningar, så kan det leda till en hållbar samhällstillväxt för hela kommunen och Sverige.
 
I rapporten kan man även läsa om hur man på bästa sätt kan samverka för att tillmötesgå behoven och att man bör förstå att allt hör ihop om man ska lyckas.
 
När man vill lyfta fram sina natur- och kulturmiljöer, till lokalbefolkningen och till sina turister, så finns det tips om hur man kan göra i kapitel 4.1.
För att nå ut med sitt utvecklingsarbete är det viktigt att man även arbetar med hur man kan erbjuda ett gott värdskap, som utgår runt besökarens egna behov, vilket beskrivs i kapitel 4.2.
Man måste även arbeta för dem som har behov av extra stöd, som man kan läsa om i kapitel 4.3.
Vikten av att aktivt samverka med besöksnäringen, för att skapa möjligheter, lyfts fram i kapitel 4.4.
Hur man kan tillgodogöra sig av befintlig som ny teknik skrivs det om i kapitel 4.5.
Vilka vinster det finns att tillvarata på resurser man redan har, samt arbeta med delnings- och cirkulär ekonomi, beskrivs i kapitel 4.6.
 
Ni finner rapporten här: 
https://www.leaderbohuskust.se/leaderprojektet-det-goda-vardskapet-for-ett-hallbart-natur-och-kulturarv-jbv-2016-1578-3/

Här finns även en beskrivande film:
https://youtu.be/AFWC1bBhu2Y
Fjordar och Folk

Publicerat via SvenskPress.se av...

Fjordar och Folk

Fjordar och Folk är en webbtidning för Sotenäs med omnejd, som speglar natur och kultur ur olika synvinklar. Den vänder sig till alla och är partipolitiskt oberoende, men kan spegla olika samhällsfråg... Läs mer

Se alla nyheter »

Anmäl dig till nyhetsbrevet och bli uppdaterad om det senaste från
Svensk Presstjänst

  • ?
  • ?
  • ?
  • ?
  • ?
  • ?
  • ?

Information: Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse. Genom att fortsätta surfa godkänner du detta. Läs mer

OK