– Vi hjälper till att skriva era nyheter och skicka ut pressrelaser.

Start

– Vi hjälper er att skriva nyheter och skicka ut pressreleaser.

presstjanst
Styrelsen och marknadsgruppen fr. v. Marcus Hedenstedt, Eva Hofstrand, Linda Adamsson, Manfred Johansson, Per Nilsson, Martin Lindfors, Jan Nord, Sten-Åke Holmström och Henrik Jakenberg.

Styrelsen och marknadsgruppen fr. v. Marcus Hedenstedt, Eva Hofstrand, Linda Adamsson, Manfred Johansson, Per Nilsson, Martin Lindfors, Jan Nord, Sten-Åke Holmström och Henrik Jakenberg.

Det våras för M/S Emma i Storsjön

Publicerad: 13/3, 2019

Trafiken med ångbåtar på Storsjön kom igång på 1850-talet och än i dessa dagar kan man få uppleva uppleva den härliga atmosfären. För kvarvarande M/S Emma som har trafikerat Storsjön sedan 1904 stundar nu nämligen ljusare tider.

Tidigare har Sandvikens Segelsällskap skött trafiken men förra året bildades ett eget bolag Storsjöns Båtliv AB, SBAB, med målsättning att utveckla verksamheten med M/S Emma samt hela destinationen Storsjön som besöksmål.
En professionell styrelse och en engagerad marknadsgrupp ser stora utvecklingsmöjligheter att satsa på både gruppresor och egna aktiviteter men samtidigt att knyta samarbete med duktiga aktörer runt Storsjön.
– Vi vill öka tillgängligheten och möjligheten för alla de som bor, verkar eller besöker regionen, att komma ut på Storsjön, säger Per Nilsson, ordförande i bolaget. Vi gör det genom att erbjuda allt ifrån ”reguljär” turlista till olika platser runt Storsjön till skräddarsydda arrangemang.
Vi vill dessutom öka kännedomen om Emma och dess möjligheter i regionen eftersom Storsjön är en betydande del av både Sandvikens och Gävles kommun. Vi kommer även, i egen regi, att utbilda intresserade till förarbevis och kustskeppare för att svara upp till de ökade förväntningarna.

Sommartid går M/S Emma efter en fast turlista med bland annat turer till Trebo, Strandbaden i Årsunda och Forsbacka.
– Det blir en stor satsning som kommer att göras i olika etapper, säger styrelseledamoten ”Stenna” Holmström. I år blir det en ny turlista och vi kommer att aktivt söka partners som vill vara med och utveckla Storsjön som ju redan idag är ett fantastiskt besöksmål. Upplevelserna kan vara allt från musik och underhållning till att man får ta del av de fantastiskt spännande historier som finns runt den här vackra sjön. För Sandviksborna är turerna med Emma en självklarhet men vi är övertygade om att det finns mängder av företag och verksamheter även utanför närområdet som skulle tycka att det vore fantastiskt häftigt att få vara med om en riktig sjöresa på M/S Emma och upplevelser i och vid Storsjön.

Nu pågår arbetet med att ta fram attraktiva besökspaket med samarbetspartners och turer samt att en helt ny hemsida kommer att släppas inom kort.

Bildtext: Styrelsen och marknadsgruppen fr. v. Marcus Hedenstedt, Eva Hofstrand, Linda Adamsson, Manfred Johansson, Per Nilsson, Martin Lindfors, Jan Nord, Sten-Åke Holmström och Henrik Jakenberg.


För mer information kontakta:
Per Nilsson styrelseordförande i SBAB
per.pynten@gmail.com, 070-3079140

Henrik Jakenberg, styrelseledamot (segelsällskapets representant i styrelsen)
henrik.jakenberg@gmail.com, 070-586 26 11

M/S Emma bokas genom Sandvikens Segelsällskaps kansli:
Hamngatan 27 811 61 Sandviken
Telefon 026-27 08 73
Öppet för besök:
Måndag 09.00 - 12.00
Tisdag 09.00 - 12.00
Onsdag 13.00 - 16.00
Vi ber dig respektera öppettiderna.
Kansliet är bemannat måndag till torsdag.

E-mail: kansli@sandvikenssegelsallskap.se
Hemsida: http://www.sandvikenssegelsallskap.se

M/S Emmas historia

Trafiken med ångbåtar på Storsjön kom igång på 1850-talet. Tidigare hade man fraktat stångjärn från bruken och bergshamrarna i Torsåker och Hofors med häst till en lastningsplats vid Näsbysjön. Därifrån roddes järnet via Norbyviken och Storsjön till Forsbacka och därifrån åter med häst till Gävle.

Forsbacka Jernverk hade flera båtar som bland annat fraktade varor från de lantgårdar som bolaget ägde i Årsunda. Före Storsjöns sänkning 1863 användes stora och svårmanövrerade pråmar med mast och segel. Uppmuddring och sänkning av Storsjön gav ej vad man hoppats. Man hade räknat med en sänkning av vattenytan med fem fot, en och en halv meter, men resultatet blev endast 60 centimeter. Efter sänkningen blev farlederna trängre och Forsbacka Jernverk skaffade mindre ångbåtar som ofta hade pråmar på släp.

Lilly och Storsjön är två kända ångbåtar från Forsbacka. Hjulångaren Storsjön är troligen den enda av sitt slag som har trafikerat sjön. De två skovelhjulen hade varsin ångmaskin som utstötte så underliga ljud att den allmänt gick under namnet "Lungsoten".

Hammarby, som hade järnbruk sedan mitten av 1500-talet, hade liknande transportproblem som Forsbacka och anskaffade ångbåtarna Nils Uhr för Ältebosjön och Ottnaren samt Anders Uppström för Storsjön. 1869 byggdes en sluss i Gavelhyttan och samtidigt rensades ån så att det gick att gå från Storsjön ända upp till Hammarby.

Landsvägen vid Gavelhyttan korsade ån på en hög bågbro så att båtarna kunde passera fritt under. Båttrafiken på Hammarby minskade 1889 då järnvägen (Storvik) Toretorp Hammarby blev klar men ännu vid sekelskiftet slussades båtar.

Åren 1872-76 fanns ett bolag för sjötransporter, Storsjö Ångslups AB. Aktieägare var G F och A H Göransson samt bönder och strandägare. Sandvikens Jernverk utförde sina transporter med ångslupen Emma som var den första Emma.

Båten kom till Sandviken den 22 april 1880 och med hjälp av träpråmar fraktade man malm från Sjöhagsgruvan, där man åren 1864-80 hade brytning i alla fyra schakten. Man fraktade även sand från Lövåsen till Jernverkets eget tegelslageri, sandsten från öarna, mängder av annat gods samt passagerare mellan Årsunda och Sandviken. Timmer bogserades från Jädraån, som var allmän flottled, till sågverken i Forsbacka , Sandviken och Kungsgården.

Första ångslupsbefälhavaren hette Brodin men kallades allmänt "Svältpelle" på grund av sin snålhet mot personalen. 1886 kom Erland Larsson till Sandviken och blev befälhavare efter att tidigare under tio somrar ha fört Hammarbys båt Anders Uppström.

1904 döptes Emma om till Carl i samband med att hon såldes till Kopparfors för att användas på sjön Amungen som bogserbåt och även till att frakta skogsarbetare ut till arbetsplatser runt sjön, eftersom vägar saknades. 1946 hade man fått vägar och Carl lades upp. Tanken var att den skulle skrotas då ångpannan var i dåligt skick. Detta blev dock inte av och 1956 fick den en köpare som gjorde en ny överbyggnad och installerade dieselmotor samt döpte Om henne till Mari.

Hon gick sedan i beställningstrafik på Amungen fram till 1981 då skepparen avled. Efter det blev hon liggande på land i flera år då det inte fanns någon som tog över. Eftersom hon är mer än 12 meter lång erfordras det skepparexamen för att föra henne. Det ryktas att hon nu är sjösatt igen.

Nuvarande Emma är byggd på Brodins Mek Verkstad i Gävle och kom hit i maj 1904.

Ansenliga mängder gods fraktades i huvudsak till de stora bryggorna vid Forsbacka, Kungsgården och Sandviken. Bland de många mindre bryggorna och lastningsplatserna kan nämnas Malmarsbacke, Svartön (kalkbrottet), Bovik, Sälgnäsudde, Falknäs, Årsjöviken, Sjöhagsgruvan, Kilbacka, Långs, Rönabben, Grönviken , Ginborn , Gavelhyttan , Stamnäs med flera.

Järn från Hammarby , som skulle fraktas vidare med järnväg, skeppades oftast till Jädrans station, där järnvägspåret gick ända fram till ångbåtsbryggan. Ångbåtarna kunde utan svårighet gå uppför ån till stationen i Jädran. I Kungsgården kunde man däremot inte komma ända fram till järnvägen.

Åren 1921-23 byggdes vägen mellan Sandviken och Årsunda som nödhjälpsarbete. Kapten Edvin Larsson hade då länge varit orolig hur det skulle bli med båttrafiken när vägen öppnades och mycket riktigt så upphörde persontrafiken och successivt även övriga transporter. l931 lastades sista vedpråmen och något år senare upphörde även timmertransporterna.

Det blev nu beställningstrafik för passagerare och 1965 donerade Sandvik AB Emma till Segelsällskapet. Hon var nu tämligen nedsliten och sommaren 1968 fick vi inget förnyat certifikat för persontrafik.

Från och med säsongen 1969 blev hon liggande på land och 1973 togs beslutet att låta henne gå till skrot. Beslutet verkställdes aldrig för innerst inne närde väl Segelskapet en förhoppning om att någon skulle ta hand om Emma, och så blev det.

Den 21 maj 1975 utannonserades i samråd med kulturnämnden om ett sammanträde på Folkets Hus för intresserade av att rädda Emma. Det blev ett välbesökt möte där enligt protokollet alla var rörande eniga om att det inte skulle vara någon svårighet att samla ihop pengar till Emmas upprustning. Resultatet blev att en interimsstyrelse valdes. Tunga namn i styrelsen var Erik Strand och Yngve Terenius som kom att dra ett stort lass innan Emma återigen låg i sjön.

På sensommaren 1978 sjösattes hon för en del trimmningskörning och från och med 1979 har Emma återigen trafikerat Storsjön. Emma, som från början var en ångslup, fick i mitten av 30-talet ångmaskinen utbytt och blev motorfartyg. Hon har sedan dess haft olika motorer och är numera utrustad med en Volvo Penta dieselmotor på 135 hkr.
Presstjänst

Publicerat via SvenskPress.se av...

Presstjänst

Joe Formgren är kommunikationsstrateg och marknadsförare. Grundare av SvenskPress.se genom Gestrike Media AB och delägare i Precis Reklam AB samt affärsnätverket effect plus+. 2018 lanserade han tills... Läs mer

Se alla nyheter »

Anmäl dig till nyhetsbrevet och bli uppdaterad om det senaste från
Svensk Presstjänst

  • ?
  • ?
  • ?
  • ?
  • ?
  • ?
  • ?

Om cookies och datainsamling

Enligt lagen om elektronisk kommunikation, som trädde i kraft den 25 juli 2003, ska alla som besöker en webbplats med cookies få information om att webbplatsen innehåller cookies, vad dessa används till och hur cookies kan undvikas. Vår webbplats är skapad med publiceringssystemet Yodo, och använder sig av så kallade "tillfälliga cookies" eller "session-cookies" som lagras tillfälligt och försvinner när du stänger ned din webbläsare.

Ifall du loggar in till vår webbplats, så används även så kallade "varaktiga cookies", som sparas på din dator i upp till trettio dagar, eller tills dess att du själv raderar dem. En varaktig cookie används också för att komma ihåg ifall du valt att stänga den ruta som informerar om att cookies används på webbplatsen.

Cookies används dels för att optimera webbplatsens funktion och anpassa den efter dina önskemål, dels för att kunna analysera statistik så att vi kan göra webbplatsen bättre för dig som besökare och kund. Webbplatsens funktionalitet är dock ofta, till viss del, beroende av tillfälliga cookies (exempelvis för att du ska kunna lägga artiklar i varukorgen, genomföra köp, för att du ska kunna hålla dig inloggad, eller för att förhindra spam i kontaktformulär).

Om du vill undvika cookies kan du konfigurera din webbläsare så att cookiefilerna inte laddas ner i din dator. Tillfälliga cookies är, som ovan framgått, dock nödvändiga för att navigera på vår webbplats.

Den data som lagras i våra cookies används endast för att rent tekniskt kunna möjliggöra användandet av våra tjänster. Vi sparar ingen personlig information i cookies på besökarens dator.

Utöver våra egna cookies så kan förstapartscookies från Google Analytics 4 (i enlighet med rådande GDPR-lagar) förekomma. Detta för att spara besöksstatistik, i syfte att kunna optimera vår webbplats och närvaro på nätet.

Ja eller Nej till cookies?

Du kan själv acceptera att ta emot cookies eller inte. Webbläsare som Internet Explorer, Firefox, Safari, Chrome och Opera tar emot cookies automatiskt, men du kan ändra dina personliga inställningar så att du inte accepterar Cookies. Om du väljer att stänga av möjligheten att ta emot cookies så kommer många webbplatser inte kunna ses eller utnyttjas maximalt.

Hur stoppar jag cookies?

Din webbläsare ger dig möjlighet att blockera cookies. Olika webbläsare och versioner av webbläsare fungerar på olika sätt, och kan skija sig åt i hur man ändrar dessa inställningar. Nedan finns länkar till instruktioner för några av de vanligaste webbläsarna:

Datainsamling och datalagring

Webbplatsen kan använda sig av Google Analytics och liknande tjänster för att samla in data om ditt besök på webbplatsen. Ingen personlig data sparas, utan endast information om själva besöket i sig, det vill säga länkklick, sidvisningar, hur länge en viss sida har visats och liknande. Informationen kan användas av oss för att analysera hur besökare använder vår hemsida, samt för att i framtiden kunna förbättra och optimera innehåll och funktion på hemsidan. Informationen kan också användas av Google (eller motsvarande leverantör) för att optimera information och annonser, så att du får mer relevanta/personliga sökträffar eller annonser i leverantörens övriga tjänster.

Har du vidare funderingar kring hur cookies och datainsamling används på vår webbplats, vänligen kontakta oss!

Stäng

Denna webbplats använder cookies
Vi använder cookies och datainsamling i enlighet med rådande GDPR-lagstiftning för funktion och bästa möjliga upplevelse för den här webbplatsen.
Du behöver godkänna detta som besökare - Läs mer här »

Acceptera alla Endast nödvändiga