– Vi hjälper till att skriva era nyheter och skicka ut pressrelaser.

Start

– Vi hjälper er att skriva nyheter och skicka ut pressreleaser.

Hans-Olof Öberg pratar elcykel med en kund. Foto: Torbjörn Edlund

Hans-Olof Öberg pratar elcykel med en kund. Foto: Torbjörn Edlund

Bidrag till köp av elcykel gynnar storstadsbor

Publicerad: 8/6, 2018

Regeringen försöker på alla sätt hitta på nya sätt att leva upp till sina vallöften om insatser för miljön. Det har inte hänt så mycket på den fronten hittills och man kan ju ha all anledning att tro att socialdemokraternas knähund i regeringen, Miljöpartiet, gläfser mer än vanligt när det gäller åtgärder som sägs vara positiva för miljön. Subventioner till privatpersoner för att köpa elcykel till exempel.
Man kan ju börja med att fråga sig vilket beslutsunderlag som regeringen hade tagit fram.

Vi börjar med att redovisa statistik som visar att rubriken har bäring i statistiken genom att redovisa antal ansökningar per kommuninvånare.
Stockholm: antal ansökningar 1 888, per inv. 503
Göteborg; 1456 resp. 387
Malmö: 1 046 resp. 318
Kil: 10 resp. 1 191
Vilhelmina: 2 resp. 3 400
Arjeplog: 1 resp. 2 827
Hela redovisningen av elcyklar per kommun, se länk nedan.
Riksdagsman Lars Beckman (M) är kritisk till att regeringen enligt den nyligen presenterade rapporten från Riksdagens Utredningstjänst (RUT) inte hade gjort någon fördelningspolitisk analys innan man lade fram förslaget om bidrag till inköp av elcyklar.
- Miljöminister Karolina Skog (MP) verkar dessutom inte bekymra sig över den skeva geografiska fördelningen av bidragen, säger Lars Beckman.
Frågor och svar i RUT-rapporten om utfallet av bidragen till inköp av elcyklar.
1. Fanns det någon fördelningspolitisk analys genomförd när subventionerna infördes?
- Det raka svaret från Riksdagens Utredningstjänst i en rapport, som presenterades den 4 juni: Det gjordes ingen fördelningspolitisk analys av förslaget.
2. Hur många har ansökt om subventioner av elcyklar?
– Till och med vecka 20 (18 maj) hade det inkommit 28 329 ansökningar om premie för elfordon. Observera att elfordon även omfattar elmopeder, elmotorcyklar och vissa eldrivna fordon för rörelsehindrade.
3. Vad är den genomsnittliga ansökan för subvention, det vill säga vad kan det genomsnittliga försäljningsvärdet beräknas till för varje subventionerad cykel?
- Baserat på drygt 21 000 ansökningar uppgår den genomsnittliga premien till 4 186 kronor. Det finns ett tak för hur stor premie som betalas ut så det går inte att säga exakt vad det genomsnittliga priset på fordonet är. Då det bara är ett par procent av ansökningarna som når taket torde det genomsnittliga priset vara cirka 16 750 kronor
4. Var bor de som har ansökt om subvention av elcyklar, nedbrutet per län?
- Av tabell 1 framgår hur ansökningarna fördelar sig länsvis. Tabellen är baserad på de drygt 21 000 ansökningar där utredningstjänsten har uppgifter om orten för den sökande.
– Siffrorna visar att nästan hälften av de som fått subventioner för köp av elcyklel bor i Stockholms, Skånes och Västra Götalands län, säger riksdagsman Lars Beckman (M). Bor man i glesbygd är cykel inte så bra som kommunikationsmedel, vilket innebär att man tvingas ha bil och då straffas med högre drivmedelsskatt och fordonsskatt.
5. Hur många elcyklar tillverkas i Sverige respektive importeras?
- Utredningstjänsten har inte kunnat fördela elcyklarna på import respektive inhemsk produktion. Enligt Cykelbranschen finns det dock bara en svensk till-verkare varför merparten torde vara importerade.
6, Hur många arbetstillfällen kan subventionen av elcyklar ha skapat i Sverige se-dan subventionen infördes?
- Utredningstjänsten kan inte svara på den frågan. Det är för övrigt inte säkert att subventionen har skapat några arbetstillfällen i Sverige. Om merparten av cyklarna är importerade, vilket framstår som troligt, kan subventionen ha lett till att efterfrågan styrts över från inhemsk produktion till import och att subventionen därmed har lett till att arbetstillfällen försvunnit från Sverige. Men, då vi inte vet hur pengarna skulle ha använts om subventionen inte funnits går det inte att besvara frågan.
7. Hur har försäljningen av elcyklar förändrats från 2005 fram till idag?
- Av tabell 2 framgår försäljningen av elcyklar per år. För året 2017/18 prognosticerar cykelbranschen en försäljning på 130 000–150 000 cyklar.
8. Om subventionen inte tas bort utan fortsätter - vad blir den totala kostnaden för subventioner från införandet fram till 2022?
- Regeringen har avsatt 350 miljoner årligen till elcykelpremier. Om hela anslaget utnyttjas blir den totala kostnaden således 1 750 miljoner kronor
- Det är beklaglift att ansvarig minister inte tycks ha någon som helst koll eftersom säger att hon är nöjd med utfallet, säger Lars Beckman. Sanningen är ju att storstadsborna gynnas och landsortborna missgynnas av Miljöpartiets politik.

Textr¨: Torbjörn Edlund, skribent

Riksdagsdebatt 7/6 mellan Lars Beckman och miljöministern:
http://www.riksdagen.se/sv/webb-tv/video/fragestund/fragestund_H5C120180607fs

SUBVENTION AV ELCYKLAR
RUTs utredning
https://svenskpress.se/wwwdocs/_common_media/user_files/578/88.pdf
Subvention av elcyklar per kommun & invånare:
https://svenskpress.se/wwwdocs/_common_media/user_files/578/91.pdf
Lars Beckman, riksdagsman (m)

Publicerat via SvenskPress.se av...

Lars Beckman, riksdagsman (m)

Lars Beckman är invald i riksdagen för Moderaterna i Gävleborg.
Den som vill följa Lars Beckmans blogg kan också prenumerera på inläggen så blir man automatiskt uppdaterad!
Kolla på http://www.lars... Läs mer

Se alla nyheter »

Crescent elcykel

Crescent elcykel

Lars Beckman

Lars Beckman

Tabell 1

Tabell 1

Tabell 2

Tabell 2

Anmäl dig till nyhetsbrevet och bli uppdaterad om det senaste från
Svensk Presstjänst

  • ?
  • ?
  • ?
  • ?
  • ?
  • ?
  • ?

Information: Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse. Genom att fortsätta surfa godkänner du detta. Läs mer

OK