– Vi hjälper till att skriva era nyheter och skicka ut pressrelaser.

Start

– Vi hjälper er att skriva nyheter och skicka ut pressreleaser.

Bild Henrik Pettersson, Upplevelsefilm

Bild Henrik Pettersson, Upplevelsefilm

Åby med Åbyfjorden i Norra Bohuslän – Artikel 1

Publicerad: 16/11, 2019

Åby är en mycket intressant del av Sotenäs kommun både ur natur- och kultursynpunkt. Här finns en levande nutid och en historia, som är mycket intressant.
För många är Åby förknippat med Nordens Ark, men för oss som är uppväxta i närheten och har tagit del av hela området, är Åby så mycket mer. I ett antal artiklar skall vi i denna tidning försöka skildra den helhet, som Åby utgör och naturligtvis kommer Nordens Ark att spela en stor roll även här.

Med Åby menas vanligtvis Åby Säteri, men det fanns människor på Åby långt tidigare om man menar den inre delen av Åbyfjorden. Stenåldersgravar och hällristningar i området bär syn för sägen. Personer, som är förknippade med området i äldre tid är medlemmar av släkten Galde, Margareta Huitfeldt, som köpte säteriet 1661, arrendatorn Axel Nykander, som verkade under 1800-talet och arrenderade av Kungliga Huitfeldtska stiftelsen. Denna stiftelse inrättades efter Margaretas död 1683.

På senare tid, som är intimt förknippad med Nordens Ark, finns det anledning att erinra om PeGe Schelander på vars initiativ Nordens Ark bildades. Han var kanslichef på dåvarande Bohusläns Samarbetskommitté och engagerade sig mycket i att försöka utveckla Norra Bohusläns turistverksamhet. Området led av nedläggningarna av stenindustrin, omstruktureringen av konservindustrin och fisket. Det var därför nödvändigt att försöka hitta alternativa sysselsättningar bl a inom turistnäringen. PeGe ligger också bakom satsningarna på Tanumstrand nära Grebbestad och Laholmen i Strömstad.

Den som kom att utveckla Nordens Ark på ett mycket förtjänstfullt sätt var Stiftelsen Nordens Arks första vd Lena Lindén. Hon byggde upp Arken och skaffade finansiärer med stor skicklighet och krönte sin karriär med att få en forskningsanknuten utbildning till Arken. Hennes många tjänsteår och systematiska arbete är nog en viktigt förklaring till att Arken är vad den är idag.

Efter Lena Linden kom nuvarande vd Mats Höggren, som vidarutvecklat Arken i Lindens anda och kraftigt utökat de internationella kontakterna. Arken är en prydnad inte bara för Sotenäs kommun utan också för hela Sverige.

Övanstående är en introduktion till en artikelserie om Åby. I kommande artiklar belyses historien och verksamheterna under de gångna seklerna. Vi skall också närmare beskriva de sociala och ekonomiska förhållanden.

Den här artikeln är skriven för och ursprungligen publicerad i https://fjordarochfolk.se
Fjordar och Folk

Publicerat via SvenskPress.se av...

Fjordar och Folk

Fjordar och Folk är en webbtidning för Sotenäs med omnejd, som speglar natur och kultur ur olika synvinklar. Den vänder sig till alla och är partipolitiskt oberoende, men kan spegla olika samhällsfråg... Läs mer

Se alla nyheter »

Bild Chris Godfrey

Bild Chris Godfrey

Bild Chris Godfrey

Bild Chris Godfrey

Anmäl dig till nyhetsbrevet och bli uppdaterad om det senaste från
Svensk Presstjänst

  • ?
  • ?
  • ?
  • ?
  • ?
  • ?
  • ?

Information: Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse. Genom att fortsätta surfa godkänner du detta. Läs mer

OK