– Vi hjälper till att skriva era nyheter och skicka ut pressrelaser.

Start

– Vi hjälper er att skriva nyheter och skicka ut pressreleaser.

4 procent går vidare till egen försörjning efter extratjänst

Publicerad: 12/2, 2020

”Extratjänst” är ett av regeringen arbetsmarknadsprojekt för att få nyanlända i arbete. Tyvärr har resultatet inte motsvarat förväntningarna eftersom 23.100 personer 2016 - 2019 har deltagit i projektet, som kostat totalt 9,7 miljarder (9 735 000 000 kronor) men bara 6 procent av deltagarna har gått vidare till helt egen försörjning! I Gävle var det bara 4 procent 2019 och 5 procent under hela perioden som gått vidare till helt egen försörjning.
Kostnaden per extratjänst 2019 var 482 700 kronor!

Riksdagens utredningstjänst har på uppdrag av riksdagsledamot Lars Beckman (M) tagit fram aktuell statistik över hur många som går till egen försörjning efter avslutad extratjänst.
- Det är en oerhört låg andel som går till arbete utan stöd efter avslutad extratjänst till en mycket hög kostnad, säger Lars Beckman. Fler behöver få visa vad man kan på en arbetsplats och då kan man inte ha extratjänster som enbart hänvisar arbetslösa till offentlig sektor, som idag har begränsade möjligheter att anställa fler, till skillnad från privata arbetsgivare.
– Extratjänst har visat sig vara ett väldigt ineffektivt projekt som kostat skattebetalarna alldeles för mycket pengar, säger Lars Beckman. Jag är övertygad om att man får betydligt bättre effekt med lärlingsplatser i privata företag, som både har behov och starkt intresse av att anställa fler till sina verksamheter.
Inom projektet ”Extrastöd Gävleborg” har Gävle kommun arbetat med ”Extratjänst” men också ”SFI med Praktik” där man mest sökt praktikplatser hos privata företag.
– Vi har hittills haft cirka 400 personer ute på praktikplatser genom SFI med Praktik, säger Dennis Berglund, Enhetschef vid Arbetsmarknad & Stöd, Gävle kommun. Av dem har drygt en fjärdedel idag egen försörjning och en fjärdedel har valt utbildning.
Man diskuterar idag möjligheterna att arbeta med lärlingsplatser, som tidigare visat sig vara väldigt framgångsrikt.
– Alla typer av arbetsmarknadsåtgärder kostar pengar och det finns projekt där kostnaden varit dubbelt så hög som Extratjänst, säger Dennis Berglund. I Gävle har vi ambitionen att de som har Extratjänst också ska studera parallellt, max 49 procent av tiden.
Målsättningen är att de som har extratjänst ska kunna studera vidare till jobb inom till exempel vården som undersköterska eller sjuksköterska.
– I år har vi i 150 deltagare i Extratjänst, 135 kvinnor och 15 män, och det är alla människor med utomeuropeisk bakgrund, säger Dennis Berglund. Ett 60-tal av dem studerar samtidigt.
En extratjänst innebär att en arbetssökande får arbete inom välfärden, offentlig, kulturell eller ideell sektor. Staten står för kostnaderna och projektet drivs av Arbetsförmedlingen. Målet med extratjänst var att det på sikt skulle öka möjligheterna till att få en osubventionerad anställning, det vill säga helt egen försörjning.

Rapporten från Riksdagens Utredningstjänst: https://svenskpress.se/wwwdocs/_common_media/user_files/43/98.pdf
Torbjörn Edlund Marketing Consultant

Publicerat via SvenskPress.se av...

Torbjörn Edlund Marketing Consultant

Jobbar som säljagent och skribent för Gestrike Media.
Säljagent: arbetar för att skapa avtal som är bra för båda parter.
Skribent: försöker skriva så att alla skall kunna förstå även komplicerade hä... Läs mer

Se alla nyheter »

Riksdagsledamoten Lars Beckman (M)

Riksdagsledamoten Lars Beckman (M)

Dennis Berglund, Gävle kommun. Många känner igen Dennis genom fotbollen!

Dennis Berglund, Gävle kommun. Många känner igen Dennis genom fotbollen!

Anmäl dig till nyhetsbrevet och bli uppdaterad om det senaste från
Svensk Presstjänst

  • ?
  • ?
  • ?
  • ?
  • ?
  • ?
  • ?

Information: Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse. Genom att fortsätta surfa godkänner du detta. Läs mer

OK