– Vi hjälper till att skriva era nyheter och skicka ut pressrelaser.

Start

– Vi hjälper er att skriva nyheter och skicka ut pressreleaser.

Kristina Ström Olsson, hälsostrateg på Länsförsäkringar.

Kristina Ström Olsson, hälsostrateg på Länsförsäkringar.

20 procent av småföretagarna vet inte hur de hanterar en långtidssjukskriven anställd

Publicerad: 11/6, 2018

Den 1 juli skärps kraven på företagens insatser för långtidsarbetslösa. Samtidigt är det fortfarande 20 procent av småföretagarna som inte vet hur de ska hantera en långtidssjukskriven anställd. Det visar en undersökning som Länsförsäkringar tagit fram med anledning av Järvaveckans tema under söndagen på hälsa och omsorg.

Risken för att en medarbetare drabbas av en längre tids sjukskrivning har ökat de senaste åren, och många företag tvingas välja mellan att dra ner på verksamheten eller lägga över arbete på friska kollegor. Samtidigt visar Länsförsäkringars undersökning att var femte tillfrågad småföretagare fortfarande inte vet hur de skulle hantera situationen om en medarbetare blir långtidssjukskriven.

– I vår undersökning 2015 var det hela 50 procent av småföretagarna som inte visste, så det går åt rätt håll men alldeles för långsamt. Särskilt med tanke på de skärpta kraven som börjar gälla om knappt tre veckor, säger Kristina Ström Olsson, hälsostrateg på Länsförsäkringar.

Undersökningen visar tydligt hur småföretagen och deras anställda drabbas av långtidsarbetslösheten. Andelen som tar in vikarier och konsulter för att hantera situationen har minskat från 26 procent 2015 till 20 procent 2018, medan andelen som lägger över arbetsuppgifter på kollegor ökat från 16 till 22 procent, och andelen som tvingas dra ner på verksamheten har ökat från 8 till 35 procent.

– I företag med upp till fyra anställda är det hela 40 procent som tvingas dra ner på verksamheten. Det innebär minskad omsättning och kan fall försämra möjligheterna att driva verksamheten vidare. Det är viktigt att se till att ha en plan för att förebygga risken för sjukfrånvaro, säger Kristina Ström Olsson.

De lite större småföretagen tar oftare in vikarier eller lägger över arbetsuppgifter på övriga medarbetare.

– Att lägga över arbetsuppgifterna på kolleger kan eventuellt vara en fungerande kortsiktig lösning men riskerar att skapa en ohållbar situation på sikt. Arbetsgivaren behöver vara medveten om vilket ansvar denne har även för den organisatoriska och social arbetsmiljön, säger Kristina Ström Olsson.

Fakta
Arbetsgivare har redan i dag ett långtgående ansvar för arbetsmiljön, däribland att minimera riskerna för olycka eller ohälsa på arbetsplatsen. Den 1 juli skärps kraven och arbetsgivare blir då skyldiga att säkerställa en plan för återgång i arbete inom 30 dagar om en medarbetare blir sjukskriven och bedöms vara det i 60 dagar eller mer.

De långa sjukskrivningarna har blivit fler även om ökningen verkar ha planat något. Mellan 2010 och 2017 ökade antalet pågående sjukfall över 365 dagar per 1000 försäkrade med 218 procent, från 3,8 till 12,1.

Om undersökningen
Undersökningen genomfördes genom telefonintervjuer med 1 000 slumpmässigt utvalda företagsledare i företag med 1 till 10 anställda. Intervjuerna genomfördes av PFM Research på uppdrag av Länsförsäkringar. Frågeställningarna var: Hur har arbetsmiljöföreskrifterna hjälpt dig att ta ditt arbetsgivaransvar?
Länsförsäkringar Gävleborg

Publicerat via SvenskPress.se av...

Länsförsäkringar Gävleborg

Länsförsäkringar Gävleborg är ett av 23 kundägda, lokala och självständiga försäkringsbolag inom länsförsäkringsgruppen. Vår idé är att skapa trygghet för människor och företag som lever och verkar hä... Läs mer

Se alla nyheter »

Anmäl dig till nyhetsbrevet och bli uppdaterad om det senaste från
Svensk Presstjänst

  • ?
  • ?
  • ?
  • ?
  • ?
  • ?
  • ?

Information: Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse. Genom att fortsätta surfa godkänner du detta. Läs mer

OK